©-UNICEF_Bindra-575x383.jpg

Ebolan lämnar tusentals

barn föräldralösa

Minst 3 700 barn i Guinea, Liberia och Sierra Leone har förlorat en eller båda föräldrarna i ebola sedan sjukdomsutbrottet startade i Västafrika. UNICEF uppskattar också att många barn lämnas ensamma då släktingar tar avstånd från barnen av rädsla för att smittas.

Skribent |

Publicerad |

2014 09 30

Uppdaterad |

2014 09 30

Ebolan lämnar tusentals barn föräldralösa

Två barn sitter vid en vägkant i Freetown, Sierra Leone. Foto: © UNICEF/Bindra

– Tusentals barn tvingas nu genomleva att deras föräldrar eller andra familjemedlemmar dör i ebola, säger Manuel Fontaine, UNICEFs regionchef för Väst- och Centralafrika. De här barnen behöver nu genast särskild omvårdnad och stöd, men många av dem känner sig oönskade eller överges till och med. Det vanliga är att barn som blivit föräldralösa tas om hand av någon släkting, men på vissa ställen har nu rädslan för ebola vuxit sig starkare än familjebanden.

Antalet dödsfall i ebola stiger och preliminära rapporter från Guinea, Liberia och Sierra Leone visar att antalet barn som blivit föräldralösa har stigit snabbt under de senaste veckorna. I mitten av oktober misstänker man att antalet kommer att ha fördubblats.

Vad gör UNICEF för barnen som drabbas?

Ebolautbrottet har fått svåra konsekvenser för barnens välmående, särskilt när familjemedlemmar avlider eller måste isoleras för att få behandling. UNICEF trappar upp insatserna mot ebolan, och använder både traditionella och nya sätt för att ge barnen psykologiskt och känslomässigt stöd: – En så vanlig mänsklig reaktion som att trösta ett sjukt barn innebär en potentiell dödsdom. Det är vad ebolan gör, säger Fontaine, och majoriteten av barnen som drabbats saknar fortfarande den vård de behöver. Vi kan inte bemöta den här krisen på vårt vanliga sätt. Vi behöver mer mod, och mycket mer resurser.

UNICEF har vädjat om 1,4 miljarder kronor för att kunna bemöta krisen och ge barn och familjer det stöd de behöver, liksom till förebyggande och skyddande insatser. Än så länge har bara 25 procent kommit in.

Hjälp barnen som drabbas av ebola och andra katastrofer. Ge en gåva till vår katastroffond idag. Tack!

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i mammas famn - DR Kongo 2024
Demokratiska republiken Kongo

I förra veckan talade UNICEFs vice generalsekreterare Ted Chaiban i FN:s säkerhetsråd med anledning av att allt fler barn dödas, skadas och utsätts för våld och övergrepp under krig och konflikter.

Pojke bland rasmassor - Gaza - maj 2024
Gaza

Redan för flera månader sedan beskrev våra kollegor på plats Gaza som den värsta och farligaste platsen på jorden för barn. Sedan dess har det blivit värre. Mycket värre.

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.