Gå till innehållet

Starta en frivilliggrupp på din ort

Om det inte finns någon frivilliggrupp där du bor är det möjligt att starta en. Av erfarenhet vet vi att det behövs ett tiotal personer som på ett hållbart och långsiktigt sätt kan genomföra aktiviteter och uppdrag.

Varmt välkommen att bli en del av vårt nätverk av fantastiska frivilliga!

Vad innebär det att starta en frivilliggrupp?

Idag har UNICEF Sverige frivilliggrupper på tolv orter i landet. Om det inte finns någon på din ort är det möjligt att starta en ny grupp. På UNICEF Sverige finns en frivilligsamordnare, Cecilia Åhl, som hjälper er. Det sker genom kontakt med gruppen och introduktion kring vilka UNICEF är och vad som kan göras. 

Frivilligverksamheten är organiserad i nätverk och har alltså inte förenings­struktur vilket gör det relativt enkelt att starta upp en verksamhet. Det kostar ingenting och vi har ingen åldersgräns. Men, vi behöver två kontakt­personer per grupp som har kontinuerlig kontakt med frivilligsamordnaren och vi vill att alla deltagare i gruppen är aktiva på vårt gemensamma intranät, deltar på utbildningar och tar ansvar för de aktiviteter som planeras.

Just nu utvecklar UNICEF en ny aktivitet i Sverige. Våra frivilliggrupper ska under 2016 fokusera på artikel 31 i barnkonventionen om barns rätt till lek, vila och fritid och utifrån det genomföra praktiska aktiviteter för och med barn. Vi har några grupper som nu inleder en sådan verksamhet på asylboenden och fler följer nästa år.

I övrigt syftar vår verksamhet till att samla in pengar, påverka och utbilda kring barnrättsfrågor.

Finns det redan en grupp på din ort? Då kan du anmäla ditt intresse här.

Är du intresserad av att starta en grupp?
Gör så här:

  1. Samla ihop cirka tio personer som också vill engagera sig
  2. Träffas och bestäm er för att starta en frivilliggrupp
  3. Kontakta Cecilia Åhl för mer information, cecilia.ahl@unicef.se.


Vill du hellre engagera dig på annat sätt så kan du till exempel: