Gå till innehållet

Starta en frivilliggrupp på din ort

Om det inte finns någon frivilliggrupp där du bor är det möjligt att starta en. Av erfarenhet vet vi att det behövs ett tiotal personer som på ett hållbart och långsiktigt sätt kan genomföra aktiviteter och uppdrag.

Tre glada frivilliga för UNICEF.

Varmt välkommen att bli en del av vårt nätverk av fantastiska frivilliga!

Vem kan starta en frivilliggrupp?

Om det finns ett tiotal personer där du bor som vill engagera sig praktiskt för barns rättigheter har ni en bra utgångspunkt för att starta en frivilliggrupp.

Ni får stöd av UNICEF Sverige med hur ni ska göra, men följande är viktigt att tänka på:

  • Att starta en ny frivilliggrupp är bara möjligt om det inte redan finns en UNICEF-grupp där ni bor. Här kan du se var vi redan har aktiva grupper idag.
  • Ni måste dela vår värdegrund om att alla barn är lika mycket värda, har samma rättigheter och att ingen ska diskrimineras.
  • Vår frivilligverksamhet äger bara rum i Sverige och vi samlar inte in eller delar ut kläder, presenter eller matkassar.
  • Alla uppdrag är ideella och ni väljer vilka aktiviteter ni vill göra och hur mycket tid ni vill lägga på ert engagemang.
  • Varje grupp ska ha regelbunden kontakt med UNICEF Sveriges frivilligsamordnare, och ta del av vårt intranät samt gemensamma utbildningar.

Läs mer om vilka aktiviteter ni kan göra.

Så här gör ni för att starta en frivilliggrupp

  1. Samla de personer som vill engagera sig, prata om vad som motiverar er och om ni har tiden som behövs för att göra ideella uppdrag.
  2. Läs igenom vad det betyder att engagera sig i UNICEF Sveriges frivilligverksamhet.
  3. Utse två personer i gruppen som vill ta på sig uppdraget att vara kontaktpersoner. Kontaktpersonerna ansvarar för kontakten med UNICEF Sverige och tar hand om administrativa uppgifter, som att sköta gruppens mejl och se till att alla i gruppen har inloggningsuppgifter till vårt intranät. Att vara kontaktperson handlar också om att leda gruppen, bjuda in till möten och tillsammans se till att planering sker kring de aktiviteter som ska genomföras.
  4. Kontaktpersonerna tar kontakt med UNICEF Sveriges frivilligsamordnare på frivillig@unicef.se, för att få mer information och planera gruppens uppstart mer i detalj.

Vill du hellre engagera dig på annat sätt så kan du till exempel: