UNICEFEngagera dig i UNICEF
Vad kan jag göra som frivillig för UNICEF

Vilka aktiviteter kan jag delta i som frivillig?

Alla aktiviteter som görs inom ramarna för UNICEF Sveriges frivilligverksamhet syftar till att uppmärksamma barns rättigheter och det arbete som UNICEF gör runt om i världen. Här har vi sammanfattat det viktigaste och samlat tips på vad du kan vara med och göra.

De aktiviteter vi gör utgår alltid från något av våra fyra prioriterade områden:

 • Skapa lekfulla fritidsaktiviteter för barn.

 • Utbilda och sprida information om barnkonventionen.

 • Samla in pengar till UNICEFs internationella arbete.

 • Delta i UNICEF Sveriges kampanjer.

Som frivillig väljer du själv vilka områden som intresserar dig och vilka aktiviteter du kan och vill vara med på. Tillsammans i gruppen planerar ni vad som kan passa just er och den ort ni finns på.

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Skapa lekfulla fritidsaktiviteter för barn

UNICEF utgår alltid från barnkonventionen i allt vi gör. Aktiviteterna inom frivilligverksamheten handlar därför till exempel om barns rätt till skydd, till lek, vila och fritid, att barn har rätt att delta i föreningar och organisationer, samt att barn har rätt att säga vad de tycker och påverka sina liv.

Vi tycker att det är viktigt att alla barn, oavsett bakgrund och socioekonomisk situation, erbjuds möjligheter att delta i kostnadsfria fritidsaktiviteter. Därför fokuserar vår frivilligverksamhet på att skapa lekfulla aktiviteter för barn och ungdomar.

Lek associeras ofta med små barn. Men lek kan innebära så mycket mer – för alla åldrar. Det kan till exempel vara att leka kurragömma eller kull, att skapa film, sporta, pyssla, spela musik eller spel. Lek bidrar till exempel till att barn:

 • har roligt

 • får kompisar och lär sig samarbeta

 • utvecklas och bygger självkänsla

 • ökar sin kreativitet och fantasi

 • rör på sig och får mer energi

Så här går det till när UNICEFs frivilliggrupper anordnar lokala aktiviteter:

 • Aktiviteten planeras tillsammans med exempelvis kommun, förening eller asylboende.

 • Alla aktiviteter är kostnadsfria för barnen.

 • Vi leker med och aktiverar barn i alla åldrar.

 • Vi anpassar aktiviteterna utifrån barnens intressen.

 • Aktiviteterna leds av en grupp med volontärer.

 • Alla volontärer får utbildning, material och handledning.

Exempel på aktiviteter du kan delta i:

 • Skapa en lokal lekdag och bjud in barn att prova på olika lekar och delta i femkamp.

 • Anordna en skattjakt och låt barn leta ledtrådar, lösa problem och samarbeta som superhjältar, rymdforskare eller upptäcktsresande till exempel.

 • Bjud in till en pysselverkstad där ni skapar armband, pärlplattor, tavlor med mera.

 • Anordna en bordtennisturnering, ordna med transporter och material så att nya personer får möjlighet att testa.

 • Etablera kontakt med ett asylboende eller HVB-hem och kom överens om vilka dagar ni kan vara där och hålla i fritidsaktiviteter tillsammans med barnen som bor där.

Utbilda och sprida information om barnkonventionen

Att engagera sig för UNICEF betyder att du engagerar dig för barns rättigheter. Vi vill nå ut på olika sätt med information om UNICEFs arbete och vad barnkonventionen är.

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Exempel på aktiviteter du kan delta i:

 • Uppmärksamma barnkonventionens dag, den 20 november, eller någon annan FN-dag som rör barns rättigheter.

 • Informera om barnkonventionen vid mässor, lokala evenemang, på skolor och arbetsplatser.

 • Håll sagostunder på bibliotek och läs böcker som berör barnkonventionen.

 • Anordna filmvisningar och uppmuntra till engagemang.

 • Ha tipspromenad eller anordna frågesport om barns rättigheter, i anslutning till aktiviteter.

 • Ta dig an ett särskilt uppdrag som barnrättsinformatör där du får utbildning för att kunna besöka skolor eller idrottsföreningar och hålla workshoppar om barnkonventionen.

Samla in pengar till UNICEFs internationella arbete

UNICEF får inget ekonomiskt stöd från FN utan vårt arbete finansieras uteslutande av frivilliga bidrag av privatpersoner och företag runt om i världen. Som frivillig kan du vara med och samla in pengar för att stötta UNICEFs viktiga arbete, för att skydda barn i katastrofer och säkerställa det långsiktiga arbetet för att förändra utsatta barns liv.

För att motivera människor att vilja skänka pengar behöver du själv känna till vad UNICEF gör och ha konkreta exempel på vad ett bidrag kan hjälpa till med.

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Exempel på aktiviteter du kan delta i:

 • Informera om UNICEFs arbete vid katastrofer och uppmuntra människor att stötta det arbetet.

 • Visa produkter som används i praktiskt fältarbete och be personer köpa skolmaterial, vaccinationspaket eller vattenreningstabletter i vår gåvoshop.

 • Gör en aktivitet i samband med exempelvis alla hjärtans dag, julafton eller fars dag och tipsa om livräddande presenter i gåvoshopen.

 • Skapa ett event för att uppmärksamma den tv-sända gala som UNICEF har i TV4 under våren för att rekrytera nya Världsföräldrar (månadsgivare).

Delta i UNICEF Sveriges kampanjer

Vår frivilligverksamhet är en kanal för att nå ut till en bred allmänhet och sprida information om våra kampanjer. Till exempel har vi en årlig julkampanj där vi fokuserar på gåvoshopen och julklappar som räddar barns liv, och en årlig opinionskampanj där vårt påverkansarbete är i fokus för att stärka barns rättigheter i Sverige.

Exempel på aktiviteter du kan delta i:

 • Dela UNICEFs kampanjbudskap i sociala medier.

 • Samla in namnunderskrifter lokalt för att ge stöd åt en kampanj och dess budskap.

 • Skapa en aktivitet för att uppmärksamma frågan, till exempel genom filmvisning, utställning eller informationsbord.

 • Var funktionär när vi har aktiviteter för att uppmärksamma våra kampanjer. Det kan till exempel innebära att du bemannar ett event eller hjälper till att packa material inför ett utskick.

 • Lokal medverkan i radio och press för att berätta om vad ni som frivilliga gör.