UNICEFEngagera dig i UNICEF
Vad innebär det att engagera sig ideellt för UNICEF?

Vad innebär det att engagera sig ideellt för UNICEF?

Att engagera sig ideellt för UNICEF Sverige innebär att du väljer att göra något aktivt för att uppmärksamma och stärka barns rättigheter, samt skapa synlighet för UNICEFs arbete.

Alla som ingår i frivilligverksamheten representerar UNICEF Sverige lokalt och ska genom sitt engagemang och sina aktiviteter stödja UNICEF Sveriges arbete. Fokus för frivilligverksamheten är att delta i och sprida information om våra kampanjer och vårt insamlingsarbete liksom att informera, utbilda och skapa aktiviteter med utgångspunkt i barnkonventionen.

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Vilka kan vara med?
Vår frivilligverksamhet välkomnar alla personer, oavsett bakgrund, som vill vara med och göra aktiviteter för att uppmärksamma barns rättigheter. Det kan till exempel vara att berätta om barnkonventionen i skolor och idrottsföreningar, att besöka asylboenden och leka med barn eller att samla in pengar till UNICEFs katastrofarbete.

Du måste dela vår värdegrund om att alla barn är lika mycket värda, har samma rättigheter och att ingen ska diskrimineras.

Det är viktigt att veta att vår frivilligverksamhet endast äger rum i Sverige och att vi inte samlar in och delar ut kläder, presenter eller matkassar.

Finns det någon åldersgräns?
En del av våra uppdrag kräver att du ska vara minst 18 år. Till exempel om du ska vara kontaktperson för en frivilliggrupp eller ansvara för insamlade pengar. Annars finns ingen åldersgräns.

Kostar det något att vara med?
Det finns inga avgifter för att engagera sig i vår frivilligverksamhet och du får det material och den utbildning du behöver. Att ta sig till lokala möten och aktiviteter kan ibland kräva busskort eller liknande och det kan innebära en kostnad för dig.

Hur mycket tid tar det att engagera sig?
Du väljer själv vilka aktiviteter du vill vara med på och hur mycket tid du vill lägga på ditt uppdrag. Det ska kännas meningsfullt att vara med i vår frivilligverksamhet och vi tänker att ungefär två timmar i veckan är en lagom utgångspunkt.

Vilken uppgift har jag som frivillig?
Det finns olika typer av uppgifter där du som frivillig kan bidra och utveckla vår verksamhet. Vår utgångspunkt är att vi vill uppmärksamma barns rättigheter och det arbete UNICEF gör i Sverige och runt om i världen.

Beroende på vem du är passar kanske mer administrativa uppgifter eller att engagera dig digitalt, kanske vill du anordna eller vara funktionär vid olika event, eller mer utåtriktade uppgifter som att föreläsa eller utbilda. Du får möjlighet att prova olika uppgifter och välja vad du vill göra utifrån ditt intresse och din tid.

Oavsett vilken uppgift du vill ha så förväntas du alltid:

  • hålla kontakt med ansvariga ledare för gruppen och aktiviteten.

  • delta i introduktion och förberedelser inför aktiviteter.

  • tillsammans med gruppen planera och genomföra aktiviteten du valt att delta i.

  • ta del av riktlinjer och material på vårt gemensamma intranät.

Vilka aktiviteter kan jag göra som frivillig?
Det finns många olika aktiviteter som du kan vara med på. Här hittar du några exempel.

Vad får jag för stöd och utbildning?
UNICEFs mål är att du som frivillig ska ha grundläggande kunskaper om UNICEFs verksamhet, och om uppdraget som frivillig. Det är viktigt för att du ska känna dig trygg då du företräder UNICEF lokalt. Alla nya personer som rekryteras till en frivilliggrupp får därför en introduktion kring vad UNICEF står för och vad som är viktigt att tänka på i ett ideellt uppdrag.

Vi har ett gemensamt intranät som alla frivilliga har tillgång till. Där samlar vi riktlinjer och information om olika teman, kampanjer och sakfrågor. Där hittar du också tips på aktiviteter, filmer och material, det finns möjlighet att ställa frågor och anmäla sig till utbildningar.

Frivilligsamordnaren, som arbetar på UNICEF Sverige, bjuder kontinuerligt in till nationella utbildningar, vanligen en gång på våren och en gång på hösten. Då får du möjlighet att träffa frivilliga från olika grupper i landet, lära dig mer om UNICEFs arbete och vad ni som frivilliga kan göra. Frivilligsamordnaren stöttar också grupper med lokalt anpassade utbildningar, handledning och krishantering.

Alla som blir kontaktpersoner för våra frivilliggrupper erbjuds särskild introduktion och anpassat stöd.