arne-larsson-familjens-jurist.jpeg

Ökat intresse att testamentera

till organisationer

Vi vet med säkerhet att livet inte varar för evigt. Men precis när det tar slut är omöjligt att veta. Därför är det klokt att inte vänta med att skriva ner dina önskemål om vad som ska hända när dagen väl kommer. Den rätta tidpunkten för att upprätta ett testamente är helt enkelt nu.

Skribent |

Publicerad |

2021 01 21

Uppdaterad |

2021 01 21

Ökat intresse för att testamentera till organisationer

Idag är det cirka 21 procent av alla svenskar mellan 30-65 år som har skrivit ett testamente (uppgift från Novusundersökning, 2017). Endast 4 procent av dem har valt att skänka delar av sin kvarlåtenskap till en organisation. Men det håller på att förändras. År 2019 var det över 40 procent fler testamentsgåvor som registrerades, än året innan.

Vi kontaktade juristen Arne Larsson på Familjens Jurist för att höra hur de ser på utvecklingen.

Varför väljer allt fler att testamentera till organisationer, tror du?
-– Det finns sannolikt flera orsaker till det. Organisationernas marknadsföring i ämnet syns allt mer, möjligheten att snabbt, enkelt och till en låg kostnad kunna skriva ett testamente med hjälp av digitala juridiska tjänster har ökat. Flera av nättjänsterna har till och med ett särskilt formulär, som till exempel Familjens Jurists ”Testamentsgåva”, i sin digitala tjänst, som helt är avsedd för ändamålet. Samtidigt blir världens problem och katastrofer synligare och kommer allt närmare genom våra telefoner. 

arne-larsson-familjens-jurist.jpeg
Juristen Arne Larsson tror att synliggörandet av världens problem och katastrofer direkt i våra telefoner har bidragit till det ökade intresset att testamentera till organisationer.Foto: Familjens jurist

Finns det något särskilt man ska tänka på när man vill testamentera till en organisation?
– Till att börja med är det viktigt att ange organisationen med korrekt namn och organisationsnummer, så att det inte finns några tvivel om vilken organisation som avses. Man bör inte skriva instruktioner om hur dödsboet ska skötas, hur fastigheter, värdepapper och andra tillgångar ska säljas eller fördelas, utan låta dödsbodelägarna bestämma detta. Då många organisationer är befriade från kapitalvinstskatt kan sådana instruktioner innebära skattemässiga nackdelar för organisationen. 

uni173604-scaled.jpg
Att testamentera till UNICEF är att ge barn som Althea Jane i Filippinerna, möjlighet till utbildning och en bättre framtid.Foto: ©UNICEF/ Balasundaram

Om jag väljer att testamentera till en organisation, vad händer då med mina bröstarvingar?
– Bröstarvingar, det vill säga barn (om barnen är avlidna; barnbarn och så vidare), har alltid rätt att få sin laglott, om de begär att få den. Laglotten är alltid hälften av arvslotten och arvslotten är den andel som bröstarvingen skulle ha ärvt om det inte hade funnits något testamente. Om bröstarvingar begär sina laglotter kan det alltså hända att organisationen får ett mindre arv än vad som står i testamentet. Men bröstarvingen kan också välja att godkänna testamentet och inte begära att få sin laglott och då fördelas arvet enligt testamentet.

Två olika sätt att testamentera till en organisation

En särskild summa eller sak
Här anger du att en organisation ska få en viss summa eller en viss ägodel, exempelvis en fastighet, en bil eller ett konstverk. Detta är då ett legat och organisationen är legatarie.

En andel ska skänkas
Du kan också välja att ge en andel av arvet till en organisation. Andelen kan vara en kvotdel eller en procentandel, alltifrån hela till kanske endast en procent av arvet. Organisationen är då universell testamentstagare och delägare i dödsboet.

Alla testamentsgåvor till UNICEF är välkomna, stora som små. Och du, som testator, kan vara helt säker på att det blir en gåva som gör skillnad för barn världen över då vi är en av organisationerna som är med i Goda Testamentet .

Läs mer om att testamentera till UNICEF:

Ordlista

Arvslott
Den del av en kvarlåtenskap som en arvinge ärver enligt lag. Hälften av arvslotten kan testamenteras bort. Den andra halvan är bröstarvingens laglott.

Boutredning:
I utredningen ingår bouppteckning över tillgångar och skulder, och efter avveckling av dödsboet görs ett arvskifte, där tillgångarna fördelas.

Bröstarvinge:
Arvlåtarens barn, barnbarn och så vidare, i rakt nedstigande led.

Dödsbo:
Kvarlåtenskapen efter en avliden person.

Kvarlåtenskap:
Egendom som tillhört en avliden person.

Legat:
En viss egendom eller ett visst belopp som i testamente tilldelats någon särskild person. Alltså inte allt som en person lämnar efter sig.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

1000001028 copy12.jpg
Sverige

"Alla barn och unga ska behandlas lika, och ha samma rättigheter att leva och utvecklas under bästa möjliga förhållanden". Möt Elisabeth Schyum från Göteborg,

pexels-cottonbro-studio-4057764.jpg
Sverige

"Jag vill fortsätta ge fast jag inte längre finns." Möt Solveig, en av våra fantastiska Världsföräldrar, som har valt att testamentera till UNICEF.

Unicef-2022_Porträtt1-198_förlängd.jpeg
Sverige

Mark Levengood, ambassadör för UNICEF Sverige, skriver om sin älskade mamma och om hur man kan påverka barns framtid även när man inte längre finns kvar.