Default hero image

Även om ett antal länder i Mellanöstern och Nordafrika har uppnått stora framsteg när det gäller barns och kvinnors hälsa är dessa framsteg ojämnt fördelade.

Skribent |

Publicerad |

2011 05 17

Uppdaterad |

2011 05 17

Sämre hälsa för fattiga barn på landsbygden, enligt ny rapport från Mellanöstern och Nordafrika

- I vilket land barnen och deras mödrar bor är ofta inte avgörande, viktigare är deras inkomst och bostadsort, säger Shahida Azfar, chef för UNICEFs regionkontor i Mellanöstern och Nordafrika. Om dessa länder ska uppnå Millenniemålen till 2015 måste de garantera att alla har rätt till likvärdig sjukvård.

Jämförelse mellan stad och land

Den aktuella undersökningen har studerat tillgången till mödra- och barnavård inom två grupper – de fattigaste respektive rikaste 20 procenten av befolkningen. Dessutom har man jämfört situationen för människor i städer och på landsbygden i tio länder och territorier - Algeriet, Djibouti, Irak, Egypten, Jordanien, de ockuperade palestinska territorierna, Sudan, Syrien, Tunisien och Jemen.

Dödligheten bland barn under fem år, mässlingsvaccination bland ettåringar, andelen födslar utförd av utbildad vårdpersonal, vård före födseln och användning av preventivmedel är de faktorer som analyserats.

Mest ojämlikt i Sudan och Jemen

Studien visar att inkomsten är mer avgörande än bostadsorten för barns och kvinnors hälsa. Barn som föds av de rikaste 20 procenten av befolkningen har en större chans att överleva och bli vaccinerade än barn från fattigare hem. Likaså är kvinnor från den rikaste femtedelen av befolkningen mer benägna att använda preventivmedel, gå till doktorn under graviditeten och få professionell medicinsk hjälp vid förlossningen.

I Sudan och Jemen är ojämlikheterna mellan rika och fattiga störst. I Jemen löper ett barn som föds i den fattigaste delen av befolkningen tre gånger större risk att dö innan det når fem års ålder än ett barn som föds in i den rikaste femtedelen. I Sudan har ett barn från ett rikt hem dubbelt så stor chans att bli vaccinerad mot mässling än ett barn från ett fattigt hem.

Tydliga rekommendationer

Studien lägger fram en rad rekommendationer för att man ska kunna nå de fattigaste barnen och kvinnorna med grundläggande vård:

• Tilldela större resurser till vårdprogram på lokal nivå.
• Utbilda vårdpersonal, så att de får kunskap om hur de kan arbeta med förenklad modern teknik och hjälpa till att bistå med  kostnadseffektiv vård.
• Ta bort avgifter och ersätta resekostnader för de fattiga.
• Förbättra insamling av data och system för uppföljning.

Studien är en del av UNICEFs globala satsning på tydligare fokus på rättvisa. UNICEFs mål är att alla barn, särskilt de som har det sämst ställt i samhället, ska få tillgång till utbildning, sjukvård, rent vatten och sanitet.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

_0011166.JPG
En kväll för alla barn

Varje år lämnar tusentals barn Guatemala, längs livsfarliga vägar, för att ta sig till USA. Många av dem flyr helt själva, utan sina föräldrar eller andra vuxna. De flyr från fattigdom. De flyr från otrygghet. Och de flyr från våld och övergrepp. Men de har inte gett upp. Programledaren, radioprataren och skådespelaren Arantxa Álvarez besökte Guatemala med UNICEF för att träffa några av de barn som fortsätter drömma om ett bättre liv.

dsc06643-scaled.jpg

Att uppleva en katastrof är fruktansvärt för ett barn. I Libanon tvingas många barn genomlida flera katastrofer på samma gång. För några veckor sedan besökte operasångaren Rickard Söderberg Libanon tillsammans med UNICEF, för att hitta hopp i misären.

uni328681.jpg
Barnadödlighet

I coronapandemins spår riskerar antalet barn som lever under fattigdomsgränsen att öka med 86 miljoner innan årsskiftet. Världen måste agera nu för att hindra att familjer fastnar eller faller in i fattigdom. UNICEF uppmanar regeringar att omedelbart sätta in stöd för att skydda barn i den ekonomiska krisen.