Default hero image

Det får vara nog nu. Efter drygt två års konflikter där över 70 000 människor och tusentals barn mist sina liv. Efter att drygt fem miljoner människor tvingats lämna sina hem, däribland en miljon flyktingar som idag lever i hårt pressade grannländer. Efter att så många familjer splittrats och samhällen raserats, skolor och sjukhus förstörts och vattensystem fördärvats.

Skribent |

Publicerad |

2013 04 16

Uppdaterad |

2013 04 16

Upprop av ledare inom FN:s största människorättsorganisationer till förmån för det Syriska folket

Efter allt detta verkar det fortfarande som om varken regeringar eller politiska partier känner någon större brådska att sätta stopp för grymheten och förödelsen i Syrien.

Vi, ledare för FN-organ med ansvar för att hantera de mänskliga förlusterna av denna tragedi, samlas här i ett gemensamt upprop för att uppmana inblandade politiska företrädare att uppfylla sina skyldigheter mot det syriska folket och regionens framtid.

Vi vädjar att de använder sitt kollektiva inflytande för att insistera på en politisk lösning till denna fasansfulla krissituation innan hundratusentals fler människor förlorar sina hem och sin framtid i en region som redan befinner sig på bristningsgränsen.

Våra organisationer och humanitära partners har gjort allt vi kan. Med stöd av flera regeringar och privatpersoner har vi kunnat erbjuda skydd till över en miljon flyktingar. Vi har sett till att det funnits tillgång till mat och andra grundläggande förnödenheter för miljontals människor som fördrivits av konflikten, till vatten och sanitet för över 5,5 miljoner drabbade syrier och till grundläggande sjukvård för miljontals syrier, däribland vaccin mot polio och mässling för över 1,5 miljoner barn.

Men det har inte ens varit i närheten av tillräckligt. Behoven växer medan vår kapacitet att göra mer försvinner, på grund av bristande säkerhet och andra praktiska begränsningar inne i Syrien samt ekonomiska hinder. Det är nu endast ett par veckor kvar innan vi kommer att tvingas ställa in vissa humanitära insatser.

Vårt upprop idag är inte en vädjan efter ökade resurser, som behövs som det är. Vi vill uppmana till någonting som är viktigare än pengar. Till alla som är inblandade i denna brutala konflikt och till alla regeringar som kan påverka dem:

För alla de som fått lida så fruktansvärt och för alla de mängder av människoöden som fortfarande vandrar i ovisshet: Nog nu! Samla och använd ert inflytande, och gör det nu, för att rädda det syriska folket och regionen undan katastrofen.

Ge en gåva direkt till barnen i Syrien på unicef.se eller ring 09002991 och ge en gåva (dras på din telefonfaktura). Din hjälp behövs!

Kopiera länk

Relaterade artiklar

_0011348 (1).JPG
En kväll för alla barn

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.

valentyn.png
Ukraina

Nu närmar sig fars dag, ett tillfälle att hylla de pappor, far- och morfäder som villkorslöst kämpar för sina barns överlevnad och framtid. Det här är berättelsen om Valentyn från Ukraina som körde 1 200 kilometer på minerade vägar för att rädda sina barnbarn undan kriget.

un0624170.jpg
Ukraina

Konflikter, våld och andra akuta kriser har tvingat fler barn än någonsin att lämna sina hem. I slutet av 2021 uppskattade UNICEF att 36,5 miljoner barn var på flykt. Det var det högsta antalet som registrerats sedan andra världskriget. Sedan dess har antalet barn på flykt ökat ytterligare, bland annat på grund av kriget i Ukraina och akuta klimat- och miljökatastrofer som torkan på Afrikas horn.