Default hero image

När det gäller ensamkommande barn som riskerar att överföras till ett första asylland där barnets rättigheter kränks har nu UNICEF i samarbete med Rädda Barnen uppmanat Migrationsverket att använda sig av den undantagsbestämmelse som finns i Dublinförordningen. Det asylsökande barnet måste få stanna i Sverige i sådana situationer och få sin ansökan prövad här. 

Skribent |

Publicerad |

2010 02 24

Uppdaterad |

2010 02 24

UNICEF uppmanar Migrationsverket att använda undantagsbestämmelse

Stockholm 22 februari 2010

Till Generaldirektör Dan Eliasson
Migrationsverket
601 70 Norrköping

Angående konsekvenser av Dublinförordningen för ensamkommande barn

Vi vill uppmana Migrationsverket att använda sig av den undantagsbestämmelse som finns i Dublinförordningen när det gäller ensamkommande barn som riskerar att överföras till ett första asylland där barnets rättigheter kränks. Låt det asylsökande barnet stanna i Sverige i sådana situationer och få sin ansökan prövad här.

Med hänsyn till de undermåliga förhållandena och bristen på respekt för barns mänskliga rättigheter i en del EU-länder i mottagandet av asylsökande, anser vi att det är i strid med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) att strikt tillämpa Dublinförordningens huvudregel.

Vi anser att grundtanken med ett enhetligt regelverk inom EU är positivt och att medlemsländernas regeringar och EU:s institutioner har ett stort ansvar när det gäller genomförande och uppföljning. Men när kritik om förhållanden framkommer och rapporter om kränkningar av rättigheter redovisas krävs att de rättstillämpande myndigheterna, såsom Migrationsverket, tar sin del av ansvaret som ligger just i den individuella prövningen.

Förutom Dublinförordningen är även bestämmelsen om barnets bästa, som har sin grund i barnkonventionen, en del av den svenska utlänningslagstiftningen. Den sistnämnda bestämmelsen utgör dessutom en så kallad portalparagraf vilket innebär att den ska tolkas och tillämpas i samtliga ärenden som rör barn.

Vi är kritiska till den förklaring ni ger på er hemsida när det gäller möjligheten att göra undantag från Dublinförordningen. Där hävdas att det krävs starka humanitära skäl som ska vara intimt förknippade med barnets personliga situation för att låta barnet stanna i Sverige och få sin asylansökan prövad här. De allmänna förhållandena i mottagarlandet är således inte sådana skäl. Vår uppfattning är att det både är rättsosäkert och orimligt att frikoppla den allmänna situationen i ett land från den individuella prövningen om hur barnets bästa påverkas av beslutet. Frågan om det enskilda barnets skäl för att inte överföras till ett första asylland kan inte ses isolerat från de generella brister som råder i ett visst land när det gäller till exempel tillgång till sjukvård och skola.

Vi träffar gärna dig och dina medarbetare för att diskutera denna fråga mer ingående.

Med vänlig hälsning

Véronique Lönnerblad
Generalsekreterare, UNICEF Sverige

Charlotta Sterky
Stf Generalsekreterare, Rädda Barnen

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
En kväll för alla barn

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.

valentyn.png
Ukraina

Nu närmar sig fars dag, ett tillfälle att hylla de pappor, far- och morfäder som villkorslöst kämpar för sina barns överlevnad och framtid. Det här är berättelsen om Valentyn från Ukraina som körde 1 200 kilometer på minerade vägar för att rädda sina barnbarn undan kriget.