bild_gfmd-575x345.jpeg

UNICEF Sverige har tillsammans med Landsrådet för ungdomsorganisationer och Fryshuset bildat ”Sweden Youth Group on Migration and Development” i syfte att lyfta in ett ungdomsperspektiv på det globala GFMD-mötet som just nu pågår i Stockholm. Här är deras budskap till världens stater:

Skribent |

Publicerad |

2014 05 14

Uppdaterad |

2014 05 14

Så vill unga förändra den globala migrationspolitiken

Ungdomsgruppen uppmanar alla andra unga att ta ett fota av sig själv med ett ord som man associerar till migration och utveckling med undertexten #TAGFORCHANGE och posta på twitter, facebook och instagram.

Idag inleds det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD) i Stockholm. Tillsammans med representanter från hela världen väntas bland andra Ban Ki-Moon och Fredrik Reinfeldt närvara. Vi har utsetts för att representera Sveriges unga i detta toppmöte. Vårt budskap till GFMD är kortfattat – gör världen tryggare för unga som flyttar, oavsett om skälet är studier, arbete eller flykt. Till ansvariga svenska ministrar har vi en tydlig uppmaning: Sverige ska vara bäst i världen på ungas migration.

Det finns all anledning att ta ungas perspektiv på allvar i diskussioner om migration och utveckling. Mer än en av tre migranter är unga enligt FN. Forskning visar att unga är mer positivt inställda till att flytta för arbete eller studier. Lägg dessutom till att framtidens värld – vår värld – förväntas präglas av stora migrationsströmmar till följd av klimatförändringar. Samtidigt kommer västvärldens länder att vara beroende av inflyttad ung arbetskraft för att försörja en åldrande befolkning.

Det ligger i världens intresse att ta bort hinder för ungas migration, och Sverige bör vara ett föredöme för andra länder. För oss är målet enkelt: Sverige ska bli världens öppnaste land för unga migranter – både för dem som kommer hit och för dem som flyttar härifrån.

Vi vill därför skicka med följande budskap till statsråden Tobias Billström och Hillevi Engström, som gemensamt leder Sveriges arbete i GFMD.

Öppna Sverige för dem som kommer hit . Sverige är ett av de EU-länder som tar emot flest flyktingar, och regeringen och miljöpartiet ska ha beröm för att nyligen öppnat dörren för arbetskraftsinvandring. Men låt inte arbetet stanna förrän även nya svenskar ges reella möjligheter att blomma ut i vårt land. Tillvarata invandrares kompetens genom att komplettering och validering inom utbildningssystemet, och gör svenskundervisningen mer ändamålsenlig för dem som kommer hit. Inrätta one stop shops som minimerar byråkratikrångel för den nyinflyttade.

Alla kommer inte hit av fri vilja. Ensamkommande flyktingbarn har en för många oföreställbar situation. De behöver mer stöd för att känna sig hemma i Sverige. Arbeta aktivt emot de fördomar som finns mot denna grupp, och se till att alla ges ett värdigt välkomnande.

På ett område har utvecklingen gått rakt bakåt. För fem år sedan stängde regeringen Sverige för utländska studenter, då skyhöga utbildningsavgifter infördes. Resultatet är som befarat. Unga människor söker sig nu till andra länder för att studera. Vi vill att man åter gör det gratis för alla, oavsett härkomst, att studera i Sverige. På så sätt får svenska studenter ett internationellt perspektiv på sin utbildning, samtidigt som vi säkrar företagens och välfärdens kompetensförsörjning.

Öppna världen för unga svenskar som vill flytta . Unga svenskar är i stor grad intresserade av att bo utomlands för att jobba och plugga under en period i livet. Många flyttar till städer som London, Oslo och Berlin efter gymnasiet och ett antal läser på universitet utomlands. Men för att bli bäst i världen behöver Sverige göra mer. Satsa på mer och fler språk tidigare i skolan, och gör världsspråk som kinesiska och arabiska tillgängliga redan i grundskolan.

Driv på för att ytterligare stärka det framgångsrika Erasmusprogrammet i EU, och underlätta för svenska studenter att delta. Idag finns brister gällande både information och möjligheter att tillgodoräkna utländska studier i Sverige som hindrar många från att åka iväg.

Förenkla kontakten med Sverige för utlandssvenskar. Särskilt unga som är ovana vid svenskt myndighetsväsende riskerar att stöta på problem i frågor om exempelvis skatt och socialförsäkringar.

Allra viktigast för att bli världsbäst på ungas migration  är att inte tappa kontakten med oss unga. Regeringen har hittills visat en lovvärd ambition genom att bjuda in oss. Nu är det upp till Tobias Billström och Hillevi Engström att bevisa att de tar vårt budskap på allvar.

/Johannes Danielsson, Rokibath Alssane, Anna Benedictsson, Agneta Khan, Negin Azimi, Oumie Winckler, Paulina Nybratt-Sandin och Joanna Blossner från  Sweden Youth Group on Migration and Development 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.