chris-tidey-575x375.jpg

Flyktingkrisen växer om inget

förändras i Syrien

Flyktingkatastrofen i Europa kommer fortsätta att växa om inget görs för att stoppa den utdragna konflikten i Syrien, varnar UNICEF. Miljoner människor är drabbade av våldet och i akut behov av hjälp.

Skribent |

Publicerad |

2015 09 10

Uppdaterad |

2015 09 10

Flyktingkrisen växer om inget förändras i Syrien

Foto: © UNICEF/Tidey

– Varenda syrier jag har pratat med säger att de skulle ha stannat i sitt eget land om de hade kunnat leva ett värdigt liv i trygghet och fred, säger Peter Salama, UNICEFs regionchef i Mellanöstern och Nordafrika. De riskerar sina liv och sina barns liv under en flykt till Europa för att de har inget annat alternativ – de ser ingen framtid för sig själva eller sina barn.

Konflikten i Syrien har lämnat 16 miljoner människor, varav nästan hälften är barn, i akut behov av livräddande insatser. De behöver skydd, sjukvård, rent vatten, sanitet och möjlighet att gå i skolan.

UNICEF rapporterar att omkring två miljoner barn står utanför skolan i Syrien. Cirka fem miljoner människor har under de senaste månaderna gång på gång drabbats av långvariga avbrott i vattentillförseln – ibland på grund av medvetna attacker mot infrastrukturen. Runt om i Syrien fungerar mer än hälften av sjukhusen bara delvis eller inte alls enligt WHO.

Grannländerna behöver mer stöd

Mer än fyra miljoner syrier – varav hälften är barn – har flytt från landet sedan konflikten började för nästan fem år sedan. Den senaste statistiken från EU visar att den största andelen flyktingar som kommer till Europa i år är från just Syrien. Men samtidigt som insatserna trappas upp för att möta de akuta behoven hos dem som flyr till och genom Europa, krävs fortsatt ett enormt stöd i Syriens grannländer.

Turkiet är det land där det bor flest syriska flyktingar. Nära två miljoner syrier lever nu under tillfälligt skydd i landet – mer än tre gånger så många som i början av 2014. I Libanon, som har en befolkning på 4,8 miljoner, lever nu också 1,1 miljoner syriska flyktingar. I Jordanien finns nära 630 000 registrerade flyktingar.

Trots de stora utmaningarna och behoven som finns, har hittills bara knappt hälften av de pengar som krävs för våra insatser i Syrien och grannländerna kommit in. Mer resurser behövs nu.

30 miljoner barn befinner sig nu just nu på flykt i Europa och övriga världen. UNICEF kommer att kämpa för barnen så länge som de behöver oss. Men behoven är enorma. Du kan hjälpa till,   ge en gåva till barn på flykt .

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.