UN013175-575x383.jpg

Fem år av lidande

för barnen i Syrien

3,7 miljoner syriska barn har fötts sedan konflikten började för fem år sedan, enligt en ny rapport från UNICEF. Det innebär att vart tredje barn aldrig har upplevt något annat än konflikt, våld, rädsla och flykt. När kriget nu går in på sitt sjätte år är 8,4 miljoner barn drabbade.

Skribent |

Publicerad |

2016 03 14

Uppdaterad |

2016 03 14

Fem år av lidande för barnen i Syrien

8,4 miljoner barn – mer än 80 procent av alla syriska barn – är nu på något sätt drabbade av konflikten, antingen inom landet eller på flykt därifrån.

– Våldet har blivit vardagsmat i Syrien. Det drabbar hem, skolor, sjukhus, parker, lekparker och heliga platser. Nära sju miljoner barn lever i fattigdom, säger Dr. Peter Salama, regionchef för UNICEF i Mellanöstern och Nordafrika.

UN013175-575x383.jpg
Syskonen Esraa, 4, och Waleed,3, sitter på marken nära ett skydd för internflyktingar i Syrien. De är två av 8,4 miljoner barn som drabbats av konflikten i Syrien.Foto: © UNICEF/Al-Issa

Syskonen Esraa, 4, och Waleed,3, sitter på marken nära ett skydd för internflyktingar i Syrien. De är två av 8,4 miljoner barn som drabbats av konflikten i Syrien. Foto: © UNICEF/Al-Issa

I UNICEFs nya rapport ”No place for children” (Ingen plats för barn) har nära 1 500 grova brott mot barn bekräftats under 2015. I mer än 60 procent av fallen har barn dödats eller lemlästats på grund av att vapen riktats mot tätbefolkade områden. Mer än en tredjedel av de här barnen dödades i sina skolor, eller på väg till eller från skolan.

I Syriens grannländer är antalet flyktingar nära tio gånger högre än det var 2012. Hälften av alla flyktingar är barn. Mer än 15 000 ensamma barn har korsat Syriens gränser.

Allt yngre barn rekryteras för att slåss

Efter fem år av krig har miljontals barn tvingats bli vuxna alldeles för tidigt. De tvingas delta i ett krig som vuxna har skapat, de hoppar av skolan, många tvingas arbeta och flickor tvingas till giftermål långt innan de fyllt 18 år.

I början av konflikten var de barn som rekryterades av väpnade styrkor främst pojkar i åldern 15-17 år och de fick roller långt från frontlinjen. Men sedan 2014 har alla parter i konflikten rekryterat mycket yngre barn, ibland så små som sju år, och ofta utan föräldrarnas tillstånd.

I mer än hälften av de fall som UNICEF bekräftat gällande barn som rekryterats under 2015, var barnen under 15 år. De får också direkt militär träning och deltar i strid, eller tvingas ta hand om vapen nära fronten, vakta kontrollstationer, eller ta hand om sårade. Barn tvingas också att döda, som bödlar eller krypskyttar.

Skolnärvaron är i botten

En av de största utmaningarna under konflikten har varit att se till att barn får gå i skolan. UNICEF uppskattar att mer än 2,1 miljoner barn inom Syrien, och 700 000 i grannländer, står utanför skolan idag. Men UNICEF kämpar för att ändra på detta.

– Det är inte för sent för Syriens barn. De har fortfarande hopp om ett värdigt liv fullt av möjligheter, säger Dr. Peter Salama.

I rapporten uppmanas det globala samfundet att agera för att skydda en hel generation barn. Belägringar och brott mot barns rättigheter måste upphöra, mer pengar behövs för att se till att barn får gå i skolan och hjälpen måste få komma fram. Våldet och lidandet måste få ett slut.  Läs hela rapporten här.

UN06843-575x383.jpg
Ghinwa, 7, och hennes bror Alaa, 11, försöker hålla värmen under filtar i ett tillfälligt boende i Homs.Foto: © UNICEF/Sanadiki

Ghinwa, 7, och hennes bror Alaa, 11, försöker hålla värmen under filtar i ett tillfälligt boende i Homs. Foto: © UNICEF/Sanadiki

Vad gör UNICEF?

Bara under 2015 har UNICEF tillsammans med partners lyckats nå miljontals barn med stöd inom Syrien och i grannländerna.

I Syrien: I grannländerna: UNICEF finns på plats och kämpar för barnen i Syrien. Du kan vara med och hjälpa oss rädda liv. Ge en gåva till Syriens barn idag.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.