Default hero image

Byråkratiska regler

splittrar familjer

Barn som vill återförenas med sin familj i Sverige riskerar att aldrig få sin ansökan prövad på grund av byråkratiska skäl. Nu kräver UNICEF, tillsammans med andra organisationer, återigen besked av regeringen vad den tänker göra för att förhindra att barn drabbas.

Skribent |

Publicerad |

2011 06 10

Uppdaterad |

2011 06 10

Byråkratiska regler splittrar familjer

Byråkratiska regler splittrar familjer

Det kan till exempel röra sig om en familj som har splittrats till följd av krig eller förföljelser, där barnen är ensamma kvar i hemlandet och nu ansöker om uppehållstillstånd i Sverige för att kunna återförenas med familjemedlemmar som finns här. De riskerar att inte ens få sin sak prövad eftersom de inte har någon vårdnadshavare, som kan fungera som en legal ställföreträdare, i landet de söker ifrån.

— Det uppstår ett Moment 22. Barnen söker sig till Sverige därför att de är ensamma utan någon som tar hand om dem, men just därför får de inte heller sin sak prövad, säger Christina Heilborn, barnrättsjurist vid UNICEF.

Unicef har, tillsammans med Röda korset, Rädda Barnen, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar samt Sociala Missionen, tidigare vänt sig till regeringen och påtalat att detta strider mot FN:s konvention om barnets rättigheter. Alla barn har ju rätt att leva tillsammans med sin familj. Då blev svaret att en utredning pågick i frågan. Men nu har det gått ett år sedan det svaret gavs, utan att någonting har hänt. Därför kräver organisationerna återigen svar av migrationsminister Tobias Billström i ett gemensamt brev.

— Det är många barn som nu lever i ovisshet, och som tvingas klara sig utan sina anhöriga. Regeringen måste lämna besked om hur den här frågan ska lösas, säger Christina Heilborn.

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.