katastrofbilden-att-använda-575x328.jpg

Barn på flykt

har också rättigheter

Idag på den internationella flyktingdagen vill UNICEF Sverige särskilt uppmärksamma de barn som befinner sig på flykt runt om i världen och framför allt de som söker sig till Europa för trygghet och skydd av olika anledningar.

Publicerad |

2015 06 20

Uppdaterad |

2015 06 20

Barn på flykt har också rättigheter

Foto: © UNICEF/Khuzaie

Varje vecka rapporterar media om nya båtar som anländer till södra Europa och om olyckor och dödsfall kring de båtar som inte kommer iland. EU har under en lång tid diskuterat hur man gemensamt ska ta sig an migrationen till Europa men frågan är känslig och det kan verka svårt att hitta en gemensam lösning.

EU har dock under våren tagit fram en gemensam migrationsagenda  med fokus på att rädda liv och bekämpa flyktingsmugglare men också med förslag på mer långsiktiga lösningar. Utgångspunkten är att asylrätten ska värnas, men behovet kring att särskilt belysa och påtala barns rättigheter och möjlighet att tillgodose dem är stort. Barnrättsperspektivet är svagt och helt enkelt inte en tillräckligt prioriterad fråga.

Frågan är angelägen med tanke på det antal barn som befinner sig på flykt av olika anledningar. Under andra delen av 2014 var en av tre asylsökande under 18 år.

Barn är en särskilt utsatt grupp

Barn på flykt står i många fall utan föräldrar eller annan vårdnadshavare som kan se till dem. De som reser ensamma löper mycket stor risk att utsattas för övergrepp och andra livshotande situationer. Människosmugglare utnyttjar dessutom ofta barn och familjer som redan befinner sig i en desperat situation.

Barnkonventionen har ratificerats av samtliga EU:s medlemsstater och är därmed juridiskt bindande för alla. Den ska därmed vara vägledande för den gemensamma asyl- och migrationspolitiken. Medlemsstaterna har en skyldighet att tillämpa barnkonventionen för alla barn inom deras jurisdiktion. Oavsett var eller i vilka situationer barn befinner sig i.

Barn har rätt till ett barnanpassat mottagande

UNICEF arbetar på global nivå med att säkerställa att barns särskilda rättigheter enligt barnkonventionen uppfylls, oavsett i vilken situation barnen befinner sig. Inom EU:s gemensamma politik arbetar UNICEF särskilt med att säkerställa att barn får ett barnanpassat mottagande som de har rätt till.

UNICEF Sverige har skrivit ett brev till migrationsministern där vi uppmanar den svenska regeringen att föra fram barns rättigheter inom EU:s gemensamma migrationsagenda, och påminna om samtliga EU-länders rättsliga åtagande att leva upp till alla barns rättigheter enligt barnkonventionen.  Läs hela brevet här .

För att minska risken för övergrepp och riskfyllda situationer på flykt anser vi att en av knäckfrågorna för politiker i alla medlemsländer är att diskutera och gemensamt besluta om lagliga sätt för människor att ta sig till EU och söka asyl. Här anser vi att Sverige kan gå i bräschen och stå upp för en human migrationspolitik med respekt för mänskliga rättigheter och rätten att få söka asyl.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.