Default hero image

Ännu en hjälpsändning till

gränsen mot Libyen

Ytterligare 47 ton förnödenheter från UNICEF finns nu på plats vid gränsen mellan Tunisien och Libyen där allt fler barnfamiljer samlas i flyktinglägren. Eftersom våldsamheterna inne i Libyen fortsätter befarar man att många fler snart kommer att lämna det oroliga landet.

Skribent |

Publicerad |

2011 03 16

Uppdaterad |

2011 03 16

Ännu en hjälpsändning till gränsen mot Libyen

Hittills har 280 614 människor (12 mars) flytt från Libyen, varav 151 000 till Tunisien, 117 991 till Egypten, 2 205 till Niger och 9094 till Algeriet. Antalet per dag varierar hela tiden.

– I takt med att fler familjer tar sig över gränsen trappar vi nu upp hjälpinsatserna och förbereder oss för att kunna ta emot en ökad flyktingström, säger UNICEFs chef i Tunisien Maria-Luisa Fornara.

Latriner, tvål och filtar

Den extra utrustning och de förnödenheter som UNICEF nu levererat till i byn Ben Guerdene vid gränsen består bland annat av ytterligare 80 latriner och nu har sammanlagt 7 500 personer (inklusive alla familjer) i lägren möjlighet att gå på toaletten. Dessutom har man delat ut vattendunkar, hygienutrustning och filtar. Vaccin, första-hjälpen-utrustning och leksaker har också nått lägren.

Vaccin och psykologer

I Coucha-lägren vid den Tunisiska gränsen bor sammanlagt 215 kvinnor och 120 barn, varav de flesta är yngre än två år. För att förhindra utbrott av sjukdomar och epidemier har myndigheterna tillsammans med UNICEF och andra organisationer inlett en vaccinationskampanj för att skydda barnen. Här finns också ett särskilt team med psykologer och socialarbetare som hjälper kvinnor och barn att bearbeta trauman. Den 15-18 mars genomför UNICEF en utbildning av ytterligare 20-25 psykologer och socialarbetare.

Rapporter om barnsoldater

UNICEF är mycket oroliga för hur kvinnor och barn har det inne i Libyen. Informationen är knapphändig, men rapporter har kommit om att barn och ungdomar deltar i strider och våldsamheter. UNICEF uppmanar alla parter att värna om att barns rättigheter tillgodoses och att stoppa våldet så att humanitär hjälp kan ta sig fram i landet.

Väntar fortfarande på tillstånd

UNICEF är redo att gå in i Libyen så snart man får tillstånd och säkerhetssituationen tillåter det. UNICEF och andra FN-organ har satt upp basläger vid gränserna i Tunisien och Egypten och här koordineras insatserna av specialistteam. Situationen följs upp dagligen. Mer resurser behövs nu för att kunna ta emot en ökad flyktingström.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.