Default hero image

40 000 barn i behov

av katastrofhjälp i Georgien

Fredsuppgörelsen mellan Georgien och Ryssland underlättar humanitära insatser till flyktingbarn och deras familjer, men fortfarand är 40 000 barn i behov av hjälp utifrån. UNICEF finns på plats och distribuerar förnödenheter och arbetar för att skapa trygga platser för barnen.

Skribent |

Publicerad |

2008 08 26

Uppdaterad |

2008 08 26

40 000 barn i behov av katastrofhjälp i Georgien

Sedan en tid tillbaka råder fred mellan Ryssland och Georgien och många flyktingar återvänder nu till sina hemstäder och -byar. Fortfarande är dock hjälpbehovet stort och UNICEF på plats uppskattar att 40 000 barn är i behov av katastrofhjälp. Enligt UNICEF visar många barn tecken på posttraumatisk stress och vi arbetar nu för att snabbt etablera psykosocialt stöd till dem.

- Barnen vi mött har ofta sömnsvårigheter, är mycket rädda, har huvudvärk och andra stresssymptom, rapporterar UNICEFs personal som besökt platser där flyktingar samlats.

UNICEF ska etablera särskilda trygga platser för barn där de kan få professionell hjälp att bearbeta sina upplevelser. Dessa platser kommer också att användas som tillfälliga skolor.

Många av de lokaler där flyktingar samlats fungerar mycket dåligt för barnens och familjernas behov. Dålig hygien, för få eller inga toaletter, trasiga byggnader, sporadisk tillgång till elektricitet och vatten är några av problemen. Det saknas också sjukvård och mediciner.

UNICEFs insatser består bland annat av att distribuera vatten- och hygienkit till flyktingsfamiljer, förse barn med extra näringsrik mat, bidra med utbildningsmaterial så att barnen snabbt kan få återgå till skolan också i flyktinganläggningar och vi bidrar också med mobila hälsoteam.

Igår leverade UNICEF bland annat 100 "school-in-a-box" som vardera räcker till att starta en enkel skola för upp till 80 elever och 100 hygienkit för familjer. Då hygien är högt prioriterat kommer UNICEF att lokalt handla upp hygienförnödenheter som blöjor och tvål.

Totalt uppskattas närmare 15 000 människor vara på flykt i västra Georgien, varav knappt 5 000 är barn.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
En kväll för alla barn

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.

valentyn.png
Ukraina

Nu närmar sig fars dag, ett tillfälle att hylla de pappor, far- och morfäder som villkorslöst kämpar för sina barns överlevnad och framtid. Det här är berättelsen om Valentyn från Ukraina som körde 1 200 kilometer på minerade vägar för att rädda sina barnbarn undan kriget.