Gå till innehållet

Kylkedjan – vaccinets väg till barnen

Inom UNICEF kallas vaccinets väg till barnen för "the cold chain", kyl­kedjan. Vaccinet måste näm­ligen kylas och för­varas i en tempe­ratur på mellan 2-8 plus­grader, från det att det till­verkas ända tills strax innan använd­ning. Det ställer förstås stora krav på hur kedjan orga­ni­seras.

Kylboxar med vaccin transporteras på åsnor.

Även om kylkedjan startar med flygplan och lastbilar, slutar den inte sällan på packdjur eller till fots för att nå ända fram till barnen. I bärbara kylboxar och axelbandsväskor håller sig temperaturen i fem dagar.

Vaccin måste kunna transporteras över enorma avstånd, i extrem värme och till några av världens mest otillgängliga platser. UNICEF levererar all den utrustning som krävs: stora kylanläggningar, kylrum och kylskåp med mera. Överallt där barn måste skyddas mot farliga sjukdomar finns vi på plats och distribuerar vaccin, utbildar hälsoarbetare och bidrar med den viktiga kylutrustning som krävs för att vaccinet ska hålla rätt temperatur. 

Tack vare välplanerade vaccinationskampanjer med hundratusentals frivilliga som går från dörr till dörr – kan vi vaccinera miljontals barn på en vecka eller två. Till fots, på cyklar, motorcyklar, hästar, åsnor eller kameler kämpar vi för att nå ut till varenda unge i varenda liten by.

Att transportera vaccin hela vägen fram

Som världens största inköpare av vaccin har UNICEF årtionden av erfaren­het när det gäller att organi­sera vaccin­leveranser världen över. Det är därför vi nu leder arbetet för att se till att 92 låg- och medel­inkomst­länder får vaccin mot covid-19. Men – att få vaccinen från producen­terna och hela vägen fram till en avlägsen vård­central är ett gigantiskt uppdrag. Här spelar kylkedjan en enormt viktig roll. Utan kylkedja – inget vaccin.

En man cyklar med flera kylväskor fyllda med vaccin på cykeln.

Kylda väskor med mässlingsvaccin transporteras till en vårdmottagning i Bangladesh. Därifrån kör personalen ut vaccinet till skolor och mindre hälsocenter. Vaccinet måste hålla en temperatur på mellan 2-8 plusgrader från att det tillverkas till strax innan barnen ska få det. Därför är det av största vikt att kylkedjan inte bryts. Den sista vägen till barnen transporteras vaccinet i kylväskor.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  2. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer om barnkonventionen

Produkter från gåvoshopen

Livsviktiga presenter

Köp presenter som räddar barns liv. Allt du handlar i gåvoshopen skickas till de barn som behöver det mest. Du får fina gåvo­bevis att ge bort.

Hitta presenten här