300 miljoner doser vaccin räddar nyfödda från stelkramp

I många fattiga och varma länder är stelkramp fortfarande en vanlig orsak till att nyblivna mammor och spädbarn dör. Men med hjälp av tre doser stelkrampsvaccin under graviditeten kan både mor och barn skyddas mot stelkramp vid födseln och under barnets två första månader.

Sedan 2006 har Pampers drivit den globala kampanjen “En förpackning = ett vaccin” för att stödja UNICEFs program för att utrota stelkramp bland mödrar och spädbarn. Under oktober, november och december donerar Pampers en dos vaccin för varje specialmärkt paket blöjor eller våtservetter som säljs. Hittills har Pampers donerat 300 miljoner doser stelkrampsvaccin som i sin tur skyddar 100 miljoner kvinnor och bebisar världen över.

Bebis får kompletterande vaccin
UNICEF Olivier Asselin
Bebisar behöver ytterligare immunisering. En sju veckor gammal flicka blir vaccinerad mot stelkramp och fyra andra vanliga barnsjukdomar.

I utvecklingsländer är det vanligt att kvinnor föder barn hemma under dåliga hygieniska förhållanden.  När navelsträngen klipps kan stelkrampssporer ta sig in i både mamma och barn för att sedan ta över kroppen på bara några dagar. Sjukdomen leder nästan alltid till en snabb och smärtsam död. Ändå är den lätt att förebygga. Tre doser stelkrampsvaccin under en graviditet kan skydda både mor och barn mot stelkramp vid födseln och under de två första månaderna.

– Trots att stelkramp hos mödrar och spädbarn är lätt att förebygga är den tragiska verkligheten fortfarande att ett nyfött barn dör av stelkramp var nionde minut, säger UNICEFs ledande immunolog Dr. Rownak Khan. 

Stödet från Pampers gör det möjligt för UNICEF att snabbt få ut vaccinet till länder och områden där det är svårt och kostsamt att nå fram med medicinska leveranser.

Gravid kvinna får stelkrampsvaccin
UNICEF Olivier Asselin
En gravid kvinna får skydd mot stelkramp i Sierra Leone