Gå till innehållet

Pampers skyddar ny­födda från stel­kramp

Pampers

Pampers stödjer sedan 2006 UNICEFs program för att utrota stel­kramp bland mammor och späd­barn. Tack vare kampanjen ”En för­pack­ning = ett vaccin” har miljon­tals mammor och späd­barn fått vaccin som skyddar mot stel­kramp.

En flicka, sju veckor, i Sierra Leone blir vaccinerad mot stelkramp och fyra andra vanliga barnsjukdomar.

I många låginkomstländer är stelkramp en vanlig orsak till att nyblivna mammor och spädbarn dör, trots att sjukdomen är lätt att förebygga. Tre doser stelkrampsvaccin under en graviditet kan skydda både mamma och barn mot stelkramp vid födseln och under barnets två första månader i livet. 

Sedan 2006 har Pampers drivit den globala kampanjen “En förpackning = ett vaccin”. För varje paket blöjor eller våtservetter som säljs under kampanjen ger Pampers pengar till en summa motsvarande en dos vaccin, för att stödja UNICEFs program för att utrota stelkramp bland mammor och spädbarn. 

Det är ett stort privi­legium att få sam­arbeta med UNICEF och föräldrar världen över, för att utrota stel­kramp bland mammor och ny­födda.

Austin Lally, P&G:s f.d. vice VD för Baby Care i västra Europa

Pampers stöd har hittills gett över 300 miljoner doser stelkrampsvaccin som i sin tur skyddar 100 miljoner kvinnor och spädbarn världen över. Stödet från Pampers gör det möjligt för UNICEF att snabbt få ut vaccinet till länder och områden där det är svårt och kostsamt att nå fram med medicinska leveranser.