Deltagande skolor

Följande skolor har anmält sig till att medverka. Anmäl din skola du med.

Skola Ort
Eneskolan Järna
Skvaderns Gymnasieskola Sundsvall