Deltagande skolor

Följande skolor har anmält sig till att medverka. Anmäl din skola du med.

Skola Ort
Ramsele skola Ramsele
Östra Reals Gymnasium Stockholm