Default hero image

Situationen i Norra Kivu-provinsen i östra Kongo blir allt oroligare. Senaste veckorna har våldet ökat kraftigt mellan olika väpnade styrkor och UNICEF rapporterar att över 100 000 människor flytt sina hem, undan striderna. UNICEF ökar sina humanitära insatser för barn och kvinnor.

Skribent |

Publicerad |

2008 09 17

Uppdaterad |

2008 09 17

UNICEF trappar upp humanitära insatser i konfliktdrabbade östra Kongo

Situationen i Norra Kivu-provinsen i östra Kongo blir allt oroligare. Senaste veckorna har våldet ökat kraftigt mellan olika väpnade styrkor och UNICEF rapporterar att över 100 000 människor flytt sina hem, undan striderna.

- Många barn kommer bort när familjerna tvingas fly hals över huvud, säger Julien Harneis, som är ansvarig för UNICEFs insatser i östra Kongo.

Hittills har 1 000 ensamma barn rapporterats. En del av dem har utsatts för övergrepp och misshandel.

- På flykt löper barnen större risk att få malaria, mässling och kolera, vanliga dödsorsaker bland barn, säger Harneis.

Det råder officiellt vapenvila sedan början av året men denna har brutits ett otal gånger.

Undernäring riskerar att förvärras

- Senaste året har vi lyckats få ner andelen undernärda barn men dessa framgångar riskerar nu att helt raseras.

UNICEF finns sedan länge på plats i Kongo och vi trappar nu upp våra humanitära insatser. I samarbete med Rädda Barnen har vi tagit reda på 500 ensamma barn och påbörjat sökande efter deras familjer för att återförena dem. Vi förbereder mässlingsvaccinationer för upp till 100 000 barn och vi ser just nu över behoven av hjälp när det gäller näring, skydd för hemlösa och på sikt också skola.

En av världens största humanitära operationer

Vår samarbetspartner Mercy Corps transporterar dricksvatten till över 60 000 människor längs med vägen mellan Goma och Rutshuru och organisationen Oxfam sätter upp vattenreningsstationer i Kirotshe för att hjälpa 35 000 människor få dricksvatten.

UNICEFs humanitära insats i i Kongo är en av världens största i sitt slag och omfattar allt från hälsovård, näring, skydd för barn som är särskilt utsatta, rent dricksvatten och sanitet och skolgång.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pojke Rafah - 2023 - cropped
Gaza

Akut brist på mat och snabb spridning av smittsamma sjukdomar hotar hundratusentals barns liv i norra Gaza, enligt en ny rapport.

pojkar - matkö Gaza 2023 - cropped
Gaza

En miljon barn i Gaza upplever en akut hungerkris, och mest sårbara är barn under fem år som riskerar svår och livshotande undernäring. Det enda som på allvar kan hindra tusentals fler barn från att dö är en omedelbar vapenvila.  

Syskonpar - Syrien 2023 - cropped
Jordbävning

Ett år har gått sedan två förödande jordbävningar och många efterskalv drabbade sydöstra Turkiet och Syrien. Sedan dess har vi jobbat med att nå så många som möjligt i området. Men nu kommer vintern och behovet av hjälp är fortsatt enormt.