Default hero image

UNICEF redo att hjälpa

Chile efter jordbävningen

UNICEF och andra FN-organ är redo att hjälpa Chile i efterdyningarna av den kraftiga jordbävning som drabbade landet tidigt i lördags morse. Vanligtvis brukar landets regering hantera katastrofer på egen hand och FN har inte någon förutbestämd roll i detta arbete – men nu har landet bett om extern hjälp.

Skribent |

Publicerad |

2010 02 28

Uppdaterad |

2010 02 28

UNICEF redo att hjälpa Chile efter jordbävningen

Jordbävningen som mätte 8,8 på Richterskalan har hitintills krävt minst 700 dödsoffer och fördrivit hundratusentals människor från sina hem. Den har orsakat utbredd förödelse och skadat bostäder, sjukhus, skolor, vägar och annan infrastruktur.

UNICEF har sedan många år fältkontor i Chile och samarbetar med landets regering i långsiktiga utvecklingsprojekt. All UNICEF-personal i landet är oskadd.

Behov av hjälp

Efter att ha gjort en inledande bedömning av de skador som skalvet orsakat och vilka omedelbara behov som fanns, gick den chilenska regeringen i söndags ut och bad det internationella världssamfundet om hjälp. Landet har behov av såväl fältsjukhus, tillfälliga broar och fungerande vattenreningssystem, som av räddningspersonal och experter som kan bedöma skadorna. Omvärlden väntar nu på att regeringen mer i detalj ska specificera behoven och fördela uppgifterna.

UNICEF redo med expertis

Den här jordbävningen kom bara sex och en halv vecka efter jordbävningen i Haiti, där intensiva hjälpinsatser fortsätter enligt planerna. UNICEF har tydliggjort att de humanitära insatser man nu gör i Haiti inte på något sätt står i vägen för att bidra med den experthjälp som kan eventuellt kommer att behövas i Chile.

Enligt Louis-Georges Arsenault som är ansvarig för UNICEFs katastrofverksamhet, kommer organisationen kanske att behöva bidra med hjälp när det gäller vattenreningssytem och att se till att barn skyddas från våld och övergrepp. I nuläget används de resurser som redan finns.

– Om inte situationen förvärras kommer varken UNICEF eller FN att öppna en särskild insamling till katastrofarbetet i Chile, säger Louis-George Arsenault.

Katastrofzoner utlysta

Lördagens skalv träffade Chiles kust klockan 3.34 på morgonen. Skalvets epicentrum var 325 km sydväst från huvudstaden Santiago, men bara 100 km från Chiles näst största stad Concepción, som har fler än 200 000 invånare. En tsunami utlöstes av skalvet och orsakade ytterligare skada i flera sydligt belägna kuststäder. Den chilenska regeringen har utlyst katastrofzoner i de områden som är påverkade av skalvet, här inkluderas Bio-Bio, Maule, Araucania, Valparaiso och Metropolitan Santiago.

Chiles utbildningsdepartement har skjutit fram skolstarten av vårterminen med en vecka. Istället för idag, måndag, kommer eleverna att börja den 8 mars.

Mindre omfattning än i Haiti

Antalet dödsoffer i Chile förväntas att stiga, men det förefaller ändå troligt att jordbävningen bara når en bråkdel av den omfattning som skalvet på Haiti orsakade den 12 januari. Även om skalvet då var mycket svagare i sin styrka än den vid Chiles kust, så förstorades effekterna av naturkatastrofen då Haiti är ett betydligt skörare land med extrem fattigdom och en bräcklig infrastruktur.

Pengar finns

UNICEF har redan tillräckligt med resurser för katastrofinsatser i Chile, men situationen kan förändras. I dagsläget är behoven allra störst i Haiti. Det kommer att ta flera år att bygga upp landet och mer pengar behövs.
Ge ett bidrag till UNICEFs återuppbyggnadsarbete i Haiti.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pojke Rafah - 2023 - cropped
Gaza

Akut brist på mat och snabb spridning av smittsamma sjukdomar hotar hundratusentals barns liv i norra Gaza, enligt en ny rapport.

pojkar - matkö Gaza 2023 - cropped
Gaza

En miljon barn i Gaza upplever en akut hungerkris, och mest sårbara är barn under fem år som riskerar svår och livshotande undernäring. Det enda som på allvar kan hindra tusentals fler barn från att dö är en omedelbar vapenvila.  

Syskonpar - Syrien 2023 - cropped
Jordbävning

Ett år har gått sedan två förödande jordbävningar och många efterskalv drabbade sydöstra Turkiet och Syrien. Sedan dess har vi jobbat med att nå så många som möjligt i området. Men nu kommer vintern och behovet av hjälp är fortsatt enormt.