Default hero image

UNICEF redo att hjälpa

Chile efter jordbävningen

UNICEF och andra FN-organ är redo att hjälpa Chile i efterdyningarna av den kraftiga jordbävning som drabbade landet tidigt i lördags morse. Vanligtvis brukar landets regering hantera katastrofer på egen hand och FN har inte någon förutbestämd roll i detta arbete – men nu har landet bett om extern hjälp.

Skribent |

Publicerad |

2010 02 28

Uppdaterad |

2010 02 28

UNICEF redo att hjälpa Chile efter jordbävningen

Jordbävningen som mätte 8,8 på Richterskalan har hitintills krävt minst 700 dödsoffer och fördrivit hundratusentals människor från sina hem. Den har orsakat utbredd förödelse och skadat bostäder, sjukhus, skolor, vägar och annan infrastruktur.

UNICEF har sedan många år fältkontor i Chile och samarbetar med landets regering i långsiktiga utvecklingsprojekt. All UNICEF-personal i landet är oskadd.

Behov av hjälp

Efter att ha gjort en inledande bedömning av de skador som skalvet orsakat och vilka omedelbara behov som fanns, gick den chilenska regeringen i söndags ut och bad det internationella världssamfundet om hjälp. Landet har behov av såväl fältsjukhus, tillfälliga broar och fungerande vattenreningssystem, som av räddningspersonal och experter som kan bedöma skadorna. Omvärlden väntar nu på att regeringen mer i detalj ska specificera behoven och fördela uppgifterna.

UNICEF redo med expertis

Den här jordbävningen kom bara sex och en halv vecka efter jordbävningen i Haiti, där intensiva hjälpinsatser fortsätter enligt planerna. UNICEF har tydliggjort att de humanitära insatser man nu gör i Haiti inte på något sätt står i vägen för att bidra med den experthjälp som kan eventuellt kommer att behövas i Chile.

Enligt Louis-Georges Arsenault som är ansvarig för UNICEFs katastrofverksamhet, kommer organisationen kanske att behöva bidra med hjälp när det gäller vattenreningssytem och att se till att barn skyddas från våld och övergrepp. I nuläget används de resurser som redan finns.

– Om inte situationen förvärras kommer varken UNICEF eller FN att öppna en särskild insamling till katastrofarbetet i Chile, säger Louis-George Arsenault.

Katastrofzoner utlysta

Lördagens skalv träffade Chiles kust klockan 3.34 på morgonen. Skalvets epicentrum var 325 km sydväst från huvudstaden Santiago, men bara 100 km från Chiles näst största stad Concepción, som har fler än 200 000 invånare. En tsunami utlöstes av skalvet och orsakade ytterligare skada i flera sydligt belägna kuststäder. Den chilenska regeringen har utlyst katastrofzoner i de områden som är påverkade av skalvet, här inkluderas Bio-Bio, Maule, Araucania, Valparaiso och Metropolitan Santiago.

Chiles utbildningsdepartement har skjutit fram skolstarten av vårterminen med en vecka. Istället för idag, måndag, kommer eleverna att börja den 8 mars.

Mindre omfattning än i Haiti

Antalet dödsoffer i Chile förväntas att stiga, men det förefaller ändå troligt att jordbävningen bara når en bråkdel av den omfattning som skalvet på Haiti orsakade den 12 januari. Även om skalvet då var mycket svagare i sin styrka än den vid Chiles kust, så förstorades effekterna av naturkatastrofen då Haiti är ett betydligt skörare land med extrem fattigdom och en bräcklig infrastruktur.

Pengar finns

UNICEF har redan tillräckligt med resurser för katastrofinsatser i Chile, men situationen kan förändras. I dagsläget är behoven allra störst i Haiti. Det kommer att ta flera år att bygga upp landet och mer pengar behövs.
Ge ett bidrag till UNICEFs återuppbyggnadsarbete i Haiti.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.

Barn i regnigt Rafah - Gaza 2024 - cropped
Gaza

Senast i maj kommer massvält råda i norra Gaza visar en ny analys från IPC, Integrated Food Security Phase Classification. För att förhindra svältkatastrofen krävs en omedelbar humanitär vapenvila och att nödhjälp släpps in i enorm skala.

Flicka - Rafah city - januari 2024 - cropped
Gaza

Det är oförlåtligt att världen tillåter att barn svälter ihjäl. UNICEF och andra organisationer måste få komma in med mer nödhjälp. För barnens skull krävs en omedelbar humanitär vapenvila.