Default hero image

UNICEF arbetar nu intensivt för att hjälpa barn och deras familjer som lider brist på mat, rent vatten och som tvingats fly på grund av översvämningar i Väst- och Centralafrika. Värst drabbade är Ghana, Togo och Burkina Faso, men även Mauretanien, Nigeria och Mali är i behov av katastrofhjälp.

Skribent |

Publicerad |

2007 09 23

Uppdaterad |

2007 09 23

UNICEF hjälper översvämningsdrabbade i Väst- och Centralafrika

UNICEF arbetar nu intensivt för att hjälpa barn och deras familjer som lider brist på mat, rent vatten och som tvingats fly på grund av översvämningar i Väst- och Centralafrika. Värst drabbade är Ghana, Togo och Burkina Faso, men även Mauretanien, Nigeria och Mali är i behov av katastrofhjälp.

De ovanligt häftiga regnen i regionen har pågått i över en månads tid. I Ghana och Togo är situationen särskilt svår eftersom det främst är de fattigaste områdena som drabbats hårdast. Redan före översvämningarna var många barn här undernärda och utsatta för sjukdomar.

Dessutom är det högsäsong för malaria och det stillastående vattnet en grogrund för ännu fler myggor. Detta innebär bland annat att även när vattnet sjunker undan kommer stora problem att kvarstå.

Situationen i Ghana

UNICEF-personal, i samarbete med andra FN-organ och myndighetsrepresentanter, är på plats i de översvämmade delarna och gör en snabbedömning av hjälpbehovet.

Akuta problem:

  • Förstörda skördar och förlorad boskap leder till höjda matpriser.

  • Smutsigt vatten och bristfällig hygien riskerar att leda till sjukdomsepidemier.

UNICEFs insatser i Ghana

  • Distribuerat hälsovårds- och utbildningsförnödenheter, såsom medicin, vattenreningstabletter, hygientkit för bebisar, kokkärl, myggnät behandlade med insektsmedel, presenningar, tvål, ”school-in-a-box” (skolutrustning för upp till 80 elever och 1 lärare), plasthinkar.

  • UNICEFs vattenexperter samarbetar med regeringsrepresentanter för att minimera riskerna för vattenburna sjukdomar.

20 procent av de 75 000 som anses mest utsatta, är barn under 5 år. UNICEF varnar för att dessa 15 000 barn riskerar drabbas av svår undernäring, på grund av förlorade skördar och på grund av att de drabbades så sent som i somras då det rådde extrem torka i delar av landet.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Gaza-pojke-2023
Gaza

En månad har gått sedan konflikten mellan Israel och Hamas eskalerade. Med chock och fasa har världen följt utvecklingen, det ökande antalet liv som gått förlorade och den humanitära situationen i Gaza som blir alltmer desperat. Nu kräver vi, tillsammans med andra FN organisationer, ett omedelbart humanitärt eldupphör.

Barn-Gaza-2023
Gaza

Hundratals barn har dödats i Gaza och Israel. Hundratusentals är drabbade av våldet. Situationen i Gaza är katastrofal, med oavbrutna bombningar och massiv fördrivning av barn och familjer. Det finns inga säkra platser, säger UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell.

Gaza-Israel-flicka-2023
Gaza

Hundratusentals barn och deras familjer har börjat fly norra Gaza inför hoten om storskaliga attacker. Detta följer på dagar av bombningar i Gaza efter de brutala attackerna mot Israel den 7 oktober.