Default hero image

Sex månader efter att tyfonen Haiyan drabbade Filippinerna har landet nu tydligt börjat återhämta sig. UNICEF har sett till att barn går i skolan igen, att de mest utsatta har fått livräddande vaccin, och att mer än en miljon människor har fått tillgång till rent vatten.

Skribent |

Publicerad |

2014 05 08

Uppdaterad |

2014 05 08

Sex månader efter tyfonen – Filippinernas väg mot återhämtning

http://youtu.be/lmbYPQkbeVo– 14 miljoner människor påverkades, varav 5,9 miljoner barn, och fyra miljoner förlorade sina hem. Det är en enorm uppgift att återuppbygga livet för dem som överlevde, säger Lotta Sylwander, representant för UNICEF i Filippinerna.När tyfonen slog till påbörjade UNICEF direkt arbetet med att förhindra undernäring och spridningen av sjukdomar, och att hjälpa barn och familjer att hantera tragedin och återhämta sig. Tillsammans med partners trappades insatserna snabbt upp för att bearbeta katastrofens konsekvenser. Nedan följer några resultat av UNICEFs humanitära insatser i Filippinerna fram till idag.

Vatten, sanitet och hygien

Över än en miljon människor har fått tillgång till rent vatten. UNICEF har reparerat och återställt vattentillförseln i samhällen, distribuerat vattenpaket, vattenbehållare och produkter för att rena vatten. Närmare 100 000 människor har fått tillgång till latriner, och för att förhindra spridningen av vattenburna sjukdomar som diarré har mer än 450 000 skolbarn fått hygienprodukter.

Utbildning

470 000 barn i de drabbade områdena har fått skolmaterial. Vid 1 351 tillfälliga utbildningsplatser har 135 000 barn fått möjlighet att fortsätta sin skolgång.

Hälsa

Mer än 83 000 barn under fem år har vaccinerats mot mässling i högriskområden. UNICEF har också hjälpt till att återställa kylkedjan för vaccin, för att säkerställa att vaccinet håller rätt temperatur under hela resan fram till barnen. 82 miljövänliga kylskåp som drivs av solenergi har därför levererats till hälsocenter i drabbade områden.

Skydd av barn

128 barnvänliga och trygga platser har etablerats av UNICEF och våra partners, där mer än 25 000 barn har fått hjälp och stöd. Fler än 5 000 socialarbetare har utbildats för att kunna ge barn psykosocialt stöd, och för att kunna känna igen tecken på och förhindra våld, utnyttjande och handel med barn.

Näring

Mer än 240 000 barn har undersökts för undernäring, och 531 barn med svår akut undernäring har fått vård. Vid 54 mamma- och barnvänliga platser får omkring 11 000 gravida och ammande kvinnor stöd och råd varje månad.

Stödbidrag

Tillsammans med Action Contre La Faim erbjuder vi under sex månader Unconditional Cash Transfers (UCT), ett slags stödbidrag, på 100 dollar per månad till 10 000 av de mest sårbara hushållen i Filippinerna. Bidraget hjälper familjerna att köpa det allra mest nödvändiga, som mat och sjukvård. Vissa använder bidraget för att investera i boskap och jordbruk, för en mer långsiktig återhämtning. Familjer som får bidraget är till exempel familjer med barn med funktionsnedsättning, sjukdomar, föräldralösa eller undernärda barn, gravida och ammande kvinnor, hushåll med ensamstående mammor eller hushåll som helt består av barn.

Behoven fortfarande stora

– Trots de tydliga tecknen på återhämtning, är arbetet långt ifrån över, säger Lotta Sylwander. UNICEF kommer tillsammans med regeringen och andra partners att fortsätta hjälpa samhällen att återhämta sig, och bli mer motståndskraftiga mot framtida katastrofer.

Läs mer om vårt katastrofarbete i Filippinerna här. Vill du vara med och hjälpa utsatta barn varje dag, året om? Bli Världsförälder. Då ger du 100 kr i månaden och är med och förändrar barns liv över hela världen.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i mammas famn - DR Kongo 2024
Demokratiska republiken Kongo

I förra veckan talade UNICEFs vice generalsekreterare Ted Chaiban i FN:s säkerhetsråd med anledning av att allt fler barn dödas, skadas och utsätts för våld och övergrepp under krig och konflikter.

Pojke bland rasmassor - Gaza - maj 2024
Gaza

Redan för flera månader sedan beskrev våra kollegor på plats Gaza som den värsta och farligaste platsen på jorden för barn. Sedan dess har det blivit värre. Mycket värre.

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.