image-575x431.jpeg

Att skydda barnen som överlevt tyfonen i väntan på att trygga hem och hus byggs upp är högsta prioritet, säger UNICEF som nu bygger upp särskilda barnvänliga och säkra platser i det drabbade områdena. Det första öppnas idag i Tacloban.

Skribent |

Publicerad |

2013 11 20

Uppdaterad |

2013 11 20

Säkra barnvänliga platser för barn i tyfondrabbade Filippinerna

I Tacloban öppnar UNICEF idag den första av många säkra barnvänliga platser där barn kan få psykologiskt stöd och möjlighet att leka, skyddade från människohandlare och annan form av utnyttjande. Foto: UNICEF

– Att rädda barns liv handlar inte bara om att ge dem vatten, sjukvård, näring och tak över huvudet. Utan också om att se till att de är i säkerhet och skyddas från våld och övergrepp, säger UNICEFs chef i Filippinerna, Tomoo Hozumi.

Tillsammans med lokala myndigheter och Rädda barnen sätter UNICEF nu upp många säkra och barnvänliga platser i de tyfondrabbade områdena i Filippinerna. Idag öppnar det första i Tacloban. Här får barnen lite andrum i det kaos som de och familjerna befinner sig i. All utrustning har levererats från UNICEFs katastroflager, som till exempel tält, leksaker, fotbollar och annan fritidsutrustning.

På de här säkra platserna kommer barn mellan 3 och 15 år att kunna delta i olika åldersindelade rehabilteringsaktiviteter, som till exempel sport, undervisning och diskussionsgrupper. Personal kommer att finnas på plats för att ge barnen trygghet, hälsovård, undervisning och psykosocialt stöd. De ska hålla ett vakande öga på dem medan de får möjlighet att leka, skratta och vara barn – något som är absolut nödvändigt för att barn ska kunna komma över hemska upplevelser. Ett annat viktigt syfte med att upprätta säkra platser efter en katastrof är att skydda barn mot människohandel och andra former av övergrepp och utnyttjanden.

UNI153733-575x431.jpg
UNICEF har levererat 30 tält som ska användas för att ge gravida kvinnor och ammande mammor rådgivning om amning och små barns näringsbehov.Foto: © UNICEF

UNICEF har levererat 30 tält som ska användas för att ge gravida kvinnor och ammande mammor rådgivning om amning och små barns näringsbehov. Foto: © UNICEF

Mammor behöver lugn och ro och stöd kring amningen när de befinner sig i en kritisk och pressad situation och det är viktigt att varna för att använda bröstmjölksersättning, som i katastrofområden innebär en hög risk för infektioner, undernäring, sjukdom och död.

UNICEF har därför levererat 30 tält som ska användas för att ge gravida kvinnor och ammande mammor rådgivning om amning och små barns näringsbehov. Här ska barnen också få näringstillskott och medicin.

– Att se till att mammor och spädbarn är friska är också hög prioritet efter en katastrof, säger Tomoo Hozumi. Amning är det mest effektiva sättet att ge barnen den näring som de behöver och bröstmjölk ger också ett livsviktigt skydd mot sjukdomar.

5,4 miljoner barn uppskattas nu vara drabbade av den omfattande katastrofen och 1,7 miljoner av dem har tvingats fly från sina hem undan förödelsen. Behoven är fortsatt enorma och din hjälp är ovärderlig. Ge en gåva till vårt katastrofarbete för barnen i Filippinerna!

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pojke bland rasmassor - Gaza - maj 2024
Gaza

Redan för flera månader sedan beskrev våra kollegor på plats Gaza som den värsta och farligaste platsen på jorden för barn. Sedan dess har det blivit värre. Mycket värre.

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.

Barn i Gaza bland tält - cropped desktop - 2024
Gaza

Sedan kriget bröt ut i Gaza har över 14 000 barn dödats, vilket innebär fler än vart hundrade barn. Tusentals barn har dessutom skadats och förlorat sina föräldrar. Enligt UNICEF utsätts barn oproportionerligt hårt av kriget, trots att de ska vara skyddade.