uni312546.jpg

Så hjälper UNICEF

barnen i Jemen

Efter nästan sex år av konflikt är Jemen världens största humanitära kris, och en av de värsta platserna att leva på för ett barn. UNICEF finns där och arbetar för att rädda barns liv, hjälpa dem komma över krigets trauman och ge dem en möjlighet att få leka och lära sig igen.

Skribent |

Publicerad |

2021 02 11

Uppdaterad |

2021 02 11

Så hjälper UNICEF barnen i Jemen

80 procent av befolkningen i Jemen, 24 miljoner människor, behöver akut humanitär hjälp. Ungefär hälften är barn.

En ny rapport från UNICEF, Världshälsoorganisationen (WHO), WFP (FN:s livsmedelsprogram) och FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) visar att vartannat barn under fem år i Jemen beräknas lida av akut undernäring under 2021.

Akut undernäring bland små barn och mammor har ökat för varje år som gått sedan konflikten startade i mars 2015, och det här är bland de högsta nivåerna som någonsin uppmätts. Nära 2,3 miljoner barn under fem år beräknas lida av akut undernäring 2021, varav 400 000 uppskattas bli så svårt akut undernärda att de kan att dö om de inte får behandling.

En åttaårig flicka vid namn Zahra bad UNICEF och läkarteamet att låta henne lämna sjukhuset där hon vårdades. Hon förklarade att hennes pappa inte har råd med både mat och hennes vårdkostnader. Det är inget ett barn ska behöva tänka på, och inget val en f

Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef

Så här jobbar UNICEF för att hjälpa barnen och deras familjer

Sjukvård och näring
Jemen är ett av de länder i världen där nivån av undernäring är som allra högst. UNICEF har länge varnat för att landet står på gränsen till en fullständig matkris.

Undernäring skadar ett barns fysiska och kognitiva utveckling, särskilt under de första två åren av livet. Till stor del blir skadorna oåterkalleliga, något som leder till ett liv med sjukdomar, fattigdom och ojämlikhet.

Att förebygga undernäring och dess förödande konsekvenser börjar med god mödrahälsa och vård. Men omkring 1,2 miljoner gravida och ammande kvinnor i Jemen beräknas lida av akut undernäring under 2021. Något som får svåra och långsiktiga konsekvenser för både kvinnorna och deras barn.

un0318650.jpg
En flicka får sin överarm mätt för att undersöka om hon är undernärd. Den röda zonen visar att omkretsen är under 11,5 cm, vilket signalerar en mycket allvarlig undernäring.Foto: © UNICEF/Almahbashi

Tillsammans med partners arbetar UNICEF med lokala hälsoarbetare för att undersöka och behandla undernärda barn. Vi levererar också närings- och vårdprodukter samt utrustning.

Under 2021 arbetar vi också för att stärka vården för gravida och nyfödda, och se till att barn får vaccin mot polio och mässling. Vi ser också till att barn som utsatts för våld och trauman får psykosocialt stöd och hjälp.

un0262513-e1612967896695.jpg
Oftast är det döttrarna som ansvarar för att hämta familjens vatten. En flicka tar en liten paus på vägen, i ett flyktingläger i Aden.Foto: © UNICEF/Abdulhaleem

Vatten, sanitet och hygien
Risken för utbrott av kolera och diarrésjukdomar är konstant hög i Jemen. UNICEF har trappat upp sina insatser, och bland annat stärker vi lokala vattensystem och tar hand om regnvatten. Vi kämpar också för att stoppa spridningen av covid-19.

Under 2021 är målet att nå 6,8 miljoner människor med rent vatten för att barn och deras familjer ska kunna dricka, tvätta sig och laga mat.

5,9 miljoner människor ska också få tvål och andra hygienprodukter – samt information om hur man skyddar sig – för att minska spridningen av kolera, covid-19 och andra smittsamma sjukdomar.

un0188088.jpg
På flykt från sitt hem i Taiz, har tolvårige Azmi fått möjlighet att fortsätta sin utbildning i Aden, med stöd av UNICEF. Foto: © UNICEF/Fuad

Utbildning
Samtidigt som den humanitära situationen förvärras i Jemen står minst två miljoner barn utanför skolan. Det är avgörande att de får möjlighet till utbildning igen, så att både barnen och landet kan få en bättre framtid.

UNICEF reparerar skadade skolbyggnader och sätter upp tillfälliga skolor där barn kan återuppta sin utbildning. Vi ser också till att lärare, som inte fått lön på flera år, får kontantbidrag och skolmaterial för att kunna ge barnen bästa möjliga förutsättningar.

Under 2021 är målet att 850 000 barn i Jemen ska få möjlighet till någon form av utbildning.

un0326764.jpg
En familj från Amran äter lunch. Maten har de köpt med hjälp av kontantbidraget de fått via ett program som UNICEF har etablerat. Foto: © UNICEF

Kontantbidrag
För att förebygga ekonomisk kollaps och hjälpa familjer som kämpar för sin överlevnad etablerade UNICEF ett katastrofprogram för kontantbidrag i Jemen 2017. Programmet ger utsatta familjer möjlighet att prioritera sina mest akuta behov, så som att köpa mat, medicin och varma kläder till sina barn.

Men mer hjälp behövs

Barnen i Jemen är inte bara siffror på ett papper – det handlar om miljontals individuella tragedier. Miljontals barns framtid som riskerar att gå om intet.

Du kan hjälpa till. Ge en gåva idag och kämpa för barnen i Jemen.

Inget barn väljer att födas i en krigszon, och inget barn ska behöva dö av orsaker som går att förhindra.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pojke bland rasmassor - Gaza - maj 2024
Gaza

Redan för flera månader sedan beskrev våra kollegor på plats Gaza som den värsta och farligaste platsen på jorden för barn. Sedan dess har det blivit värre. Mycket värre.

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.

Barn i Gaza bland tält - cropped desktop - 2024
Gaza

Sedan kriget bröt ut i Gaza har över 14 000 barn dödats, vilket innebär fler än vart hundrade barn. Tusentals barn har dessutom skadats och förlorat sina föräldrar. Enligt UNICEF utsätts barn oproportionerligt hårt av kriget, trots att de ska vara skyddade.