Default hero image

Mer förnödenheter anländer

i Burma

Skribent |

Publicerad |

2008 05 11

Uppdaterad |

2008 05 11

Mer förnödenheter anländer i Burma

UNICEF flyger in mer förnödenheter till Burma. En flygplanslast med tre miljoner vattenreningstabletter har tidigare anlänt i Burma och ytterligare tre flygplan med medicin, förstahjälpenutrustning och nödproviant för barn väntas sändas inom någon dag. Igår söndag sändes ett plan från Paris som på förhand fått landningstillstånd i Burma. Samtidigt arbetar runt 130 UNICEF-medarbetare på plats i landet för att hjälpa barnen och deras familjer.

UNICEF når de drabbade

UNICEFs katastrofteam tar sig ut till de värst drabbade områdena för att bedöma hjälpbehoven, framför allt hos barnen, och dela ut de förnödenheter som fanns i landet sedan tidigare. I samarbete med lokala Röda Korset har UNICEF hittills besökt 27 av 47 katastrofområden i Rangoon och Irrawaddy. Våra fältteam har bland annat besökt 6 av de 7 allra värst drabbade områdena i Irrawaddy och rapporterar att en stor del av befolkningen i stadsdelarna Laputta, Bogalay, Mawlamyinegyun och Pyapon är hemlösa. Dessutom har stora delar av den livsviktiga infrastrukturen - hälsovårdscentraler och skolor -  helt förstörts i dessa stadsdelar och en stor del av invånarna är i akut behov av hjälp utifrån för att överleva.

Förnödenheter till sjukhus

I Bogalay besökte UNICEFs personal ett sjukhus som varken hade tillräckligt med personal eller medicin och annan sjukvårdsmaterial för att möta behoven. Under bara en dag tog sjukhuset emot 5 000 skadade. UNICEF har sänt medicinska förnödenheter som beräknas nå detta sjukhus och andra hälsovårdscentraler imorgon.

Barnvänliga platser

UNICEFs ordinarie personal i Burma på drygt 130 personer gör nu allt de kan för att rädda barns liv. De uppskattar att 40 procent av befolkningen som är i behov av hjälp är barn.
I de spontana flyktingläger som uppstått sätter UNICEF upp särskilda platser för barn, framför allt de som kommit ifrån sina föräldrar, där de kan vistas i trygghet och få hjälp och stöd.

- När barn befinner sig i extremt kaotiska och pressande situationer – både fysikt och psykiskt – är det oerhört viktigt att de får en plats där de kan känna sig trygga. Då kan de sakta men säkert återvända till vardagen igen, säger Ramesh Shrestha, UNICEFs chef i Burma.

Tillfälliga skolor

På dessa platser kommer UNICEF också att sätta upp tillfälliga skolor för att barnen ska kunna återuppta sin undervisning i juni då skolåret startar i Burma. UNICEF har beställt stora mängder ”schools-in-a-backpack” som är mobila skolor som kan användas i katastrofsammanhang. Av erfarenhet vet vi att skolan är avgörande för att barn ska få en känsla av normalitet, ett forum för att träffa vänner och bearbeta sina upplevelser.

 I de drabbade områdena har runt 90 procent av alla skolor förstörts eller skadats. Det innebär att 500 000 skolbarn sannolikt saknar en skola att gå till.

Skänk en gåva

Räddningsarbetet kommer att pågå under lång tid. UNICEF stannar kvar så länge barnen behöver oss. Du kan göra skillnad. Skänk en gåva till katastrofinsatserna i Burma!

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i mammas famn - DR Kongo 2024
Demokratiska republiken Kongo

I förra veckan talade UNICEFs vice generalsekreterare Ted Chaiban i FN:s säkerhetsråd med anledning av att allt fler barn dödas, skadas och utsätts för våld och övergrepp under krig och konflikter.

Pojke bland rasmassor - Gaza - maj 2024
Gaza

Redan för flera månader sedan beskrev våra kollegor på plats Gaza som den värsta och farligaste platsen på jorden för barn. Sedan dess har det blivit värre. Mycket värre.

Flyktingar - Rafah - Gaza 2024
Gaza

UNICEFs talesperson James Elder har varit i Gaza flera gånger sedan kriget bröt ut. Här berättar han om barnen han träffade och den humanitära katastrofen som de lever i.