uni356311.jpg

Katastrofal situation för

barnen iLibanon

På kvällen den 4:e augusti skakades Beirut av kraftiga explosioner i hamnen. Katastrofen kunde inte ha kommit vid ett sämre tillfälle då Libanon redan är hårt drabbat av ekonomisk kris och coronapandemin. Läget för barnen är akut.

Skribent |

Publicerad |

2020 08 06

Uppdaterad |

2020 08 06

Katastrofal situation för barnen iLibanon

uni356311.jpg
En liten flicka och andra skadade människor får vård vid ett av sjukhusen i Beirut efter de enorma explosionerna som skakade staden för några dagar sedan.Foto: © UNICEF/Amro/AFP

Explosionerna rapporteras ha orsakats av 2 750 ton ammoniumnitrat som förvarades i en lagerlokal i Beiruts hamn. 

Enligt de senaste rapporterna har 140 personer omkommit, 5 000 skadats och hundratals saknas. Omkring 80 000 barn har förlorat eller tvingats lämna sina hem. Siffrorna förväntas stiga.

Explosionerna har orsakat enorma skador på byggnader och infrastruktur i och omkring hamnen. Sjukhusen är överfulla och tre stora sjukhus har fått svåra skador, bland annat en avdelning för nyfödda, som stöds av UNICEF.

Bakgrund till situationen i Libanon

Sedan oktober 2019 har Libanons befolkning upplevt en dramatiskt försämrad ekonomisk situation – den värsta ekonomiska krisen sedan inbördeskriget 1975-1990. Landet har också drabbats ekonomiskt av den utdragna konflikten i Syrien. Redan innan coronapandemin kämpade familjer mot detta i kombination med dagliga strömavbrott, brist på rent dricksvatten och begränsad tillgång till vård.

Sedan september förra året har priset på grundläggande saker som mat och boende stigit med 169 procent, något som slagit hårt mot barn och deras familjer. Och det var alltså före covid-19 och påföljande restriktioner. Nu har nästan var tredje libanes bliv

Libanon är också det land i världen som tagit emot det största antalet flyktingar per capita, bland annat från Syrien och Palestina. Var fjärde person i Libanon är nu flykting, och bland flyktingarna finns de allra mest utsatta barnen.

Explosionerna har alltså kraftigt förvärrat en redan mycket ansträngd situation, och som alltid är det barnen som drabbas värst.

uni356239-scaled.jpg
Den fruktansvärda förödelsen efter explosionerna.Foto: © UNICEF/Amro/AFP

Vad gör UNICEF?

UNICEF samarbetar nu nära myndigheterna och partners på plats för att snabbt kunna möta behoven hos de drabbade och stötta hälsoarbetare och andra som arbetar i frontlinjen efter explosionerna.

Vi levererar dricksvatten, säkrar tillgången till mediciner och ser till att barnen får psykosocialt stöd. Under de kommande dagarna trappar vi upp våra insatser för att möta de akuta behoven.

Bland annat måste vi snabbt se till att återställa kylkedjan för vaccin för att se till att barnen kan skyddas från sjukdomar i de tillfälliga boenden som också snabbt måste sättas upp. Vi kommer också att leverera hygienprodukter och kämpa för att barn och familjer kan hålla sig friska, något som är extra viktigt nu under coronapandemin.

Det rapporteras bland annat att tio containrar med skyddsutrustning för hälsoarbetare har förstörts, och UNICEFs eget lager med livsviktiga produkter har också skadats. Det är viktigt att vi snabbt kan ersätta det som förstörts och se till att leverera de livräddande produkter som behövs för att kunna fortsätta med våra insatser för barnen i landet.

Läget förändras hela tiden, och under de kommande dagarna kommer behoven att bli allt tydligare i denna akuta situation. 

UNICEF finns där för att se till att utsatta barn och familjer får det stöd de behöver. Men mer hjälp behövs. Behoven är enorma, och det är bråttom. Ge en gåva idag så är du med och räddar barns liv:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.

Barn i regnigt Rafah - Gaza 2024 - cropped
Gaza

Senast i maj kommer massvält råda i norra Gaza visar en ny analys från IPC, Integrated Food Security Phase Classification. För att förhindra svältkatastrofen krävs en omedelbar humanitär vapenvila och att nödhjälp släpps in i enorm skala.

Flicka - Rafah city - januari 2024 - cropped
Gaza

Det är oförlåtligt att världen tillåter att barn svälter ihjäl. UNICEF och andra organisationer måste få komma in med mer nödhjälp. För barnens skull krävs en omedelbar humanitär vapenvila.