UNI132708-575x383.jpg

Fortsatt stöd

till Gaza

Det är vapenvila i regionen och UNICEF samarbetar med lokala partners för att kunna nå ut med hjälpen snabbt.

Skribent |

Publicerad |

2012 11 26

Uppdaterad |

2012 11 26

Fortsatt stöd till Gaza

Foto: © UNICEF/El Baba

Runt 1 200 barn i Gaza beräknas ha förlorat en familjemedlem eller har någon nära sig som har skadats. 4 800 barn har fått sina hem förstörda. UNICEF finns på plats och vi ökar nu våra insatser.

Behov av säkerhet, mediciner och vatten

Blindgångare (ammunition och granater som inte har exploderat) måste oskadliggöras på ett säkert sätt. En viktig del av UNICEFs arbete är därför att omgående sprida kunskap bland folk om att dessa blindgångare finns för att undvika fler dödsfall och skador. Radioannonser, utbildningsmaterial och affischer används för att öka medvetenheten bland barn och vuxna i området.

Ett stort antal drabbade, i kombination med en redan tidigare existerande brist på läkemedel, har gjort att det nu är brist på viktiga mediciner. Behandling och läkemedel saknas för barn och deras familjer och hälsovårdsministeriet vädjar om hjälp. UNICEF har tidigare levererat ett antal livsviktiga mediciner och lovar nu att distribuera läkemedel och förnödenheter till ytterligare 30 000 patienter.

I samarbete med lokala partners bedömer UNICEF bristen på rent vatten och tillräcklig sanitet. Dysenteri och andra vattenburna sjukdomar utgör en särskilt allvarlig risk för barn. 189 000 invånare påverkas av skador på vatten- och avloppsystem. Det finns även en oro för att en akut bränslebrist kommer göra det svårt med el- och vattenförsörjning.

Viktigt att återvända till skolan

UNICEFs erfarenhet från konflikter är att det är oerhört viktigt för barnen att återvända till skolan. Rapporter visar att 43 skolor och förskolor har fått omfattande skador och behöver repareras. 25 000 barns möjlighet att återvända till skolan påverkas. UNICEF ser till att skolor repareras, dela ut skolmaterial och återupprätta 15 extra trygga och barnvänliga platser där barnen får undervisning, chans att leka och kan få hjälp att bearbeta sina traumatiska upplevelser.

Hjälpbehoven är stora

De kommande sex månaderna kommer 50 miljoner kronor behövas för att möta de akuta behoven och för att kunna fortsätta det långsiktiga arbetet.

Ett projekt vi sedan tidigare driver i området är ett projekt för att stärka ungdomar och ge dem fritidsaktiviteter såsom sport, konst och drama. Projektet drivs med stöd av Svenska PostkodLotteriet.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Gaza-pojke-2023
Gaza

En månad har gått sedan konflikten mellan Israel och Hamas eskalerade. Med chock och fasa har världen följt utvecklingen, det ökande antalet liv som gått förlorade och den humanitära situationen i Gaza som blir alltmer desperat. Nu kräver vi, tillsammans med andra FN organisationer, ett omedelbart humanitärt eldupphör.

Barn-Gaza-2023
Gaza

Hundratals barn har dödats i Gaza och Israel. Hundratusentals är drabbade av våldet. Situationen i Gaza är katastrofal, med oavbrutna bombningar och massiv fördrivning av barn och familjer. Det finns inga säkra platser, säger UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell.

Gaza-Israel-flicka-2023
Gaza

Hundratusentals barn och deras familjer har börjat fly norra Gaza inför hoten om storskaliga attacker. Detta följer på dagar av bombningar i Gaza efter de brutala attackerna mot Israel den 7 oktober.