©-UNICEF_Jallanzo-575x383.jpg

Ebolakrisen drabbar barn på

flera sätt varnar UNICEF

Samtidigt som insatserna för att stoppa spridningen av ebola trappas upp, varnar UNICEF för de långtgående effekterna spridningen av sjukdomen får för barn. I Liberia har barns tillgång till vård och skola allvarligt begränsats, och tusentals har förlorat föräldrar. UNICEF kämpar nu för att se till att barnen får vård, omsorg och utbildning.

Skribent |

Publicerad |

2014 09 15

Uppdaterad |

2014 09 15

Ebolakrisen drabbar barn på flera sätt varnar UNICEF

En hälsoarbetare från UNICEF i Liberia informerar en grupp studenter om ebolaviruset, symptom och hur man förhindrar spridning. Foto: © UNICEF/Jallanzo

Den bristande tillgången till vård gör nu att barn dör av mässling och andra sjukdomar som kan förebyggas. För gravida kvinnor saknas också platser där de säkert kan föda sina barn.

– Under det senaste årtiondet har Liberia gått från att vara ett land hårt drabbat av konflikt, till ett land som kunde fira den största nedgången av barnadödlighet i Afrika, säger Sheldon Yett, chef för UNICEF i Liberia. Nu hotar ebola att utplåna dessa framgångar för barnen och för landet i stort.

Nästan alla vårdinrättningar är nu stängda eller fungerar bara delvis. Barnen vaccineras inte och får inte heller behandling mot vanliga barnsjukdomar som ligger bakom majoriteten av dödsfallen hos barn under fem år: malaria, lunginflammation, diarré och svår akut undernäring.

UNICEFs insatser i Liberia

Hittills har UNICEF flugit närmare 248 ton med livräddande förnödenheter till Liberia. Där ingår skyddsutrustning, hygienpaket, klor (den största leveransen av klor i UNICEFs historia), vätskeersättning för att behandla diarré, och andra förnödenheter som det finns ett akut behov av.

Under den senaste veckan har UNICEF, tillsammans med partners i Liberia, distribuerat 9 000 hygienpaket till 45 000 människor i West Point, ett fattigt och tätbefolkat område i Monrovia som drabbats hårt av ebolautbrottet. Området drabbas också ofta av diarrésjukdomar. Varje hygienpaket innehåller två hinkar (tioliters), vattenreningstabletter och tvål.

För att kunna kontrollera utbrottet av den farliga sjudomen är det förebyggande arbetet oerhört viktigt. UNICEF hjälper till med vatten och sanitet vid behandlingscenter och informerar om goda rutiner för hygien i byar och städer. Vi utbildar också personal i att ge psykosocialt stöd, samt arbetar för att återställa grundläggande hälsovård för barn och mödrar.

– De största hjältarna i det här landet är hälsoarbetarna som kämpar i frontlinjen mot ebolan, säger Yett. Liberia har det minsta antalet hälsoarbetare per capita och 15 procent av de som drabbats av sjukdomen är just hälsoarbetare. Det är en svår förlust för landet.

©-UNICEF_Jallanzo-2-575x383.jpg
En kvinna visar en ung pojke informationsaffishen från UNICEF, och berättar om ebolaviruset och hur man skyddar sig.Foto: © UNICEF/Jallanzo

En kvinna visar en ung pojke informationsaffishen från UNICEF, och berättar om ebolaviruset och hur man skyddar sig. Foto: © UNICEF/Jallanzo

Barnen drabbas hårdast

Barn som förlorat familjemedlemmar i ebola stigmatiseras och utestängs, då deras samhällen ser dem som smittobärare och att de för med sig otur och problem. Många lever ensamma på gatorna utan föräldrar, skydd, hälsovård eller mat. Omkring 20 procent är så unga som under två år och därmed särskilt utsatta.

UNICEF har kallat samman experter för att ge psykosocialt stöd till alla patienter som vårdas för ebola och till deras familjer. Personer som varit i kontakt med någon som smittats av ebola måste isoleras och observeras under 21 dagar. Vi stöttar särskilda trygga hem för barn under deras 21-dagars isolering, och också hem för barn som överlevt eller inte varit i kontakt med smitta men som förlorat sina föräldrar.

Skolorna håller stängt, något som påverkar 1,5 miljoner barn. UNICEF samarbetar med myndigheterna och andra partners för att se till att barnen ändå har möjlighet att fortsätta sin utbildning, även om de inte fysiskt kan gå till skolan.

UNICEF arbetar just nu i många katastrofer runt om i världen. Genom att ge en gåva till vår  katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen i de eboladrabbade länderna, och i andra katastrofer.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Gaza-pojke-2023
Gaza

En månad har gått sedan konflikten mellan Israel och Hamas eskalerade. Med chock och fasa har världen följt utvecklingen, det ökande antalet liv som gått förlorade och den humanitära situationen i Gaza som blir alltmer desperat. Nu kräver vi, tillsammans med andra FN organisationer, ett omedelbart humanitärt eldupphör.

Barn-Gaza-2023
Gaza

Hundratals barn har dödats i Gaza och Israel. Hundratusentals är drabbade av våldet. Situationen i Gaza är katastrofal, med oavbrutna bombningar och massiv fördrivning av barn och familjer. Det finns inga säkra platser, säger UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell.

Gaza-Israel-flicka-2023
Gaza

Hundratusentals barn och deras familjer har börjat fly norra Gaza inför hoten om storskaliga attacker. Detta följer på dagar av bombningar i Gaza efter de brutala attackerna mot Israel den 7 oktober.