Default hero image

Barnens hälsa i akut

fara i Darfur

Krisen i Darfur, Sudan, fortsätter. Bristen på pengar till Darfur påverkar barnen direkt och omedelbart. UNICEF har fått in 10,9 miljoner USD, men det är bara 11 procent av alla de pengar som behövs för att kunna hjälpa barnen resten av året. Det är frågan om ett par månader innan pengarna är slut. UNICEF vädjar därför till alla att skänka pengar till katastrofarbetet.

Skribent |

Publicerad |

2006 03 20

Uppdaterad |

2006 03 20

Barnens hälsa i akut fara i Darfur

? Nästan två miljoner barn är beroende av våra insatser för att skyddas från sjukdomar och effekterna av konflikten samt för att få möjligheten att gå i skolan, säger Ted Chaban, UNICEFs chef i Sudan. Konflikten i Darfur har gått in på sitt tredje år och är inte längre högst upp på nyhetsagendan.

Akut brist på pengar

Pengabristen kommer att leda till allvarliga konsekvenser för barnen i Darfur. UNICEF och dess partner arbetar för att vaccinera en halv miljon barn. Men utan ytterligare resurser för att kunna underhålla kylrum för mediciner eller för att finansiera speciella kampanjer, kommer färre barn att vaccineras, vilket utgör ett stort hot mot deras hälsa. Ungefär 320 000 barn riskerar att inte få någon utbildning när pengarna tar slut, eftersom UNICEFs skolor då skulle tvingas stänga.

Om underhållet av infrastrukturen för vatten och sanitet upphör, skulle miljontals människor få begränsad eller ingen tillgång till dricksvatten och sanitet, vilket skulle leda till snabb spridning av livshotande vattenburna sjukdomar.

UNICEF behöver 89 miljoner USD

Ökande osäkerhet har redan drabbat över en halv miljon människor, när humanitära insatser inte når fram. Om inte insatserna ökar kommer ännu fler att drabbas. Människorna är fortfarande beroende av humanitära insatser i området så länge konflikten pågår.

UNICEF behöver ytterligare 89 miljoner USD för att kunna upprätthålla hjälpinsatserna. Ge ditt bidrag här »

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pojke Rafah - 2023 - cropped
Gaza

Akut brist på mat och snabb spridning av smittsamma sjukdomar hotar hundratusentals barns liv i norra Gaza, enligt en ny rapport.

pojkar - matkö Gaza 2023 - cropped
Gaza

En miljon barn i Gaza upplever en akut hungerkris, och mest sårbara är barn under fem år som riskerar svår och livshotande undernäring. Det enda som på allvar kan hindra tusentals fler barn från att dö är en omedelbar vapenvila.  

Syskonpar - Syrien 2023 - cropped
Jordbävning

Ett år har gått sedan två förödande jordbävningar och många efterskalv drabbade sydöstra Turkiet och Syrien. Sedan dess har vi jobbat med att nå så många som möjligt i området. Men nu kommer vintern och behovet av hjälp är fortsatt enormt.