Frågor och svar / Frågor om skolarbete eller projektarbete

Jag håller på med ett skolarbete och behöver hjälp att få tag på material

Det mesta av vårt material hittar du här på webben. På våra faktasidor finns material inom varje specifikt område vi arbetar. Du kan också titta på våra publikationer och rapporter för att få senaste statistik om barns situation i världen. Letar du information om ett specifikt land hittar du det på UNICEFs internationella webbplats.

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort