Frågor och svar / Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Får jag ångra ett köp jag har gjort i gåvoshopen?

UNICEF Sverige återbetalar gåva om givaren ångrar sig, förutsatt att detta sker inom rimlig tid. Läs mer om återbetalning i vår insamlingspolicy.

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort