Så fungerar gåvoshopen

Varje dag dör 14 000 barn av orsaker som går att förebygga. Genom att handla våra fältprodukter hjälper du barn över hela världen att överleva och utvecklas.

Köp fältprodukter

När du handlar gör du en konkret insats för att rädda och för­ändra barns liv över hela världen. Du kan till exempel ge värmande filtar, skydda mot malaria eller hjälpa barn att åter­hämta sig från under­näring.

Köp fältprodukter

Gåvobevis att ge bort

Som tack för din gåva får du ett fint gåvo­bevis att ge bort. I gåvo­beviset finns infor­mation om fält­produkten samt din person­liga hälsning, och du kan välja mellan flera vackra illustra­tioner från duktiga form­givare.

Du väljer också om vi ska skicka gåvo­beviset direkt via e-post, eller tryckt via posten (tryckt kort kostar 20 kronor). Vi trycker korten på mån­dagar 06.00. Korten leve­reras med A-post, antingen till dig själv eller direkt till den mot­tagare du väljer.

Glada barn med filtar.

Vi ser till att produkterna kommer fram

Vi skickar fält­produkterna över hela världen till de barn som för till­fället behöver dem mest.

UNICEF är världs­ledande när det gäller att leverera för­nöden­heter. Från vårt stora katastrof­lager i Köpenhamn koordi­neras och skickas varje år tusen­tals laster med för­nöden­heter. Vi har även tre mindre lager i Dubai, Panama och Shanghai. En del pro­dukter köps in lokalt, för att stödja lokala ekono­mier, reducera transport­tider och kostnader.

Hit levererades produkter 2019

Handla produkter som räddar barns liv

Du får fina gåvobevis att ge bort.