UNICEFFör skolorOperation DagsverkeHistoria
Operation Dagsverke 2023 Elfenbenskusten

Utbildning – en väg ut ur fattigdom

I Elfenbenskusten finns det 1,5 miljoner barn och ungdomar som inte går i skolan. 55 procent av dessa är flickor och många tonårstjejer har tvingats sluta skolan på grund av bland annat fattigdom. Operation Dagsverke 2023 ger tonårsflickor som står utanför skolan en andra chans till utbildning som ökar möjligheterna till ett självständigt liv.

© UNICEF UN0613220 Dejongh (1)
Operation Dagsverke 2023 går till UNICEFs arbete i Elfenbenskusten.Foto: UNICEF/UN0613220/Dejongh

Att få gå i skolan är en av barns viktigaste rättigheter. De barn som inte går i skolan löper större risk att utsättas för barnarbete, misshandel, diskriminering, utnyttjande och att giftas bort som barn. De som inte får någon utbildning riskerar ett liv i fattigdom. 

Trots att Elfenbenskusten för fem år sedan införde en lag om obligatorisk skolgång är det ungefär 8 procent av barnen (nästan lika många flickor som pojkar) som aldrig börjar i skolan. Och tittar vi på hela grundskolan är hela 23 procent som är utanför skolan, varav 55 procent är flickor. 

Kvinnorna i Elfenbenskusten har ett stort ansvar för familjens försörjning och barnens uppfostran, men de saknar ofta grundläggande utbildning och är underrepresenterade i det offentliga livet.

Yrkesskolor för flickor

Projektet i Elfenbenskusten kommer att ge utsatta flickor mellan 15-19 år som har hoppat av skolan en ny chans att uppfylla sina drömmar. De får gå en utbildning på en yrkesskola för flickor inom områden där det finns en efterfrågan på arbetsmarknaden. Flickorna får en möjlighet att skaffa sig ett självständigt liv med ett jobb och en egen inkomst efter utbildningen. Utbildningen ska vara inriktad på innovation och ledarskap som stärker flickors självständighet och bidrar till ökad jämställdhet och motverkar diskriminering. 

Det finns idag 130 yrkesskolor över hela Elfenbenskusten. Problemet i nuläget är att utbildningarna är gammaldags och utgår från vad man traditionellt tycker att kvinnor ska ägna sig åt, som till exempel sömnad och matlagning. UNICEF och regeringen i landet har länge sett ett behov av att göra om dessa skolor men det har inte funnits pengar för att göra detta. Nu finns det en chans att bidra till detta viktiga arbete som kommer att förbättra livet för många flickor i Elfenbenskusten. Projektet kommer också att bidra till ökad jämställdhet och flera andra mål i Agenda 2030.

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Hör Marc Vincent, chef UNICEF Elfenbenskusten och Cecile Meledje, lärare på en av yrkesskolorna berätta om årets projekt.

INFORMATION OM PROJEKTET

Årets Operation Dagsverke kommer att ge flickor i Elfenbenskusten chansen till en utbildning och en ljusare framtid. Projektet kommer bland annat att innebära att 200 flickor får:

  • Utbildning i innovativa och framtidsinriktade yrken.

  • Grundläggande räkne- och läsfärdigheter.

  • Utveckla sina entreprenöriella färdigheter och grundläggande ledarskap.

  • Stärka sina färdigheter, såsom kritiskt tänkande, sexuell och reproduktiv hälsa, självkänsla och ledarskap genom ämnet livskunskap.

Projektet kommer också att stödja förebyggande av sexuella trakasserier i arbetsmiljön.

Tillsammans kan vi förändra framtiden för flickor i Elfenbenskusten. Varmt tack för ert engagemang!