UNICEFFör skolorOperation DagsverkeHistoria
Operation Dagsverke 2022 Sierra Leone

Öka kunskapen om mens och låt flickor gå klart skolan

1 av 5 flickor i Sierra Leone missar stora delar av skolan, eller tvingas sluta alltför tidigt, på grund av mens. Det präglar hela deras liv och framtid. Därför går årets Operation Dagsverke till UNICEFs arbete med att öka kunskapen om mens bland elever och lärare i Sierra Leone – för att fler flickor ska kunna stanna i skolan.

UNI150417 78c3dc1cf8f54b52
UNICEF driver ett projekt i Sierra Leone som ser till att flickor, pojkar och lärare får kunskap om mens. För att bryta tabun och ge fler flickor en chans att gå kvar i skolan.Foto: ©UNICEF/ Asselin

Information om projektet

UNICEF genomförde 2018 ett pilotprojekt som nådde 25 000 flickor i 130 högstadieskolor i Sierra Leone med information om mens, samt ett kit med tvättbara bindor och informationsmaterial. Projektet blev lyckat och vi vill därför gärna fortsätta detta viktiga arbete.

Pengarna från årets Operations Dagsverke kommer därför att gå till att öka kunskapen om mens bland flickor, pojkar och lärare i landet. Syftet är att minska stigmat och förhindra att fler flickor hoppar av skolan på grund av mens, men också att möjliggöra för lärare att vara ett stöd för flickorna och för pojkar att få ökad förståelse för flickors situation och vad de kan göra för att stötta. Dessutom kommer vi att, inom projektet, dela ut mensskydd till flickorna.

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Hör Eva Dalekant, internationell programhandläggare på UNICEF Sverige, berätta om årets projekt för Operation Dagsverke.

DET HÄR KOMMER ATT HÄNDA:

  • 6 000 tjejer 9 -18 år i 36 skolor kommer att få ökad kunskap om mens och hur de kan hantera det på ett bra sätt. 

  • 6 000 tjejer kommer också att få ett kit med tvättbara bindor, tvål och handduk. Detta köps in av en lokal organisation som skapar jobb för kvinnor i området. Flickorna kommer även att lära sig sy egna bindor. 

  • 6 000 pojkar på samma skolor kommer att få ökad kunskap om vad mens är och hur de kan stödja flickorna. 

  • Alla 36 skolorna kommer att ha toaletter och utrymmen där flickorna kan sköta sin hygien. 

  • 180 lärare och mentorer kommer att få utbildning så att de kan lära ut och ge stöd till eleverna kring mens.

Utbildning är en viktig väg ur fattigdom, men många flickor världen över står idag utanför skolan. UNICEF kämpar för alla barns rätt till skola.Foto: ©UNICEF/ Phelps

Bakgrund

Trots att runt hälften av världens befolkning har mens är det i stora delar av världen ett  ämne omgärdat av skam och stigma. Det leder till att kunskapen om mens ofta är låg och i många fall får flickor ingen eller bristfällig information om mens och hur de ska hantera den på ett säkert och hygieniskt vis. UNICEF arbetar för att öka kunskapen och bryta tabun samt påverka regeringar och beslutsfattare i Sierra Leone att satsa på utbildning, rent vatten, toaletter och mensskydd. Många av de unga tjejer i Sierra Leone som hoppar av skolan anger mens som orsak. Tjejer stannar hemma varje månad under mens på grund av: 

  • att skolan saknar säkra och rena toaletter. 

  • att de inte har råd med mensskydd. 

  • en brist på kunskap om mens och hur de kan hantera det. 

Det börjar oftast med att de stannar hemma under sin mens, vilket gör att de missar mycket undervisning och presterar sämre – något som ofta slutar med att de hoppar av skolan helt.

UNICEF Sverige är stolta över att vi, tillsammans med er, samlar in pengar till det här projektet. Att vi över hela landet kan arbeta gemensamt för att långsiktigt förändra normer, öka kunskap och ge flickor den plats i skolan de har rätt till. Varmt tack för ert engagemang!

2022 års utbildningsmaterial