UNICEFFör skolorOperation DagsverkeHistoria
Operation Dagsverke 2021 Senegal

Utbildning - för alla barn

Redan innan pandemin stod 1,5 miljoner barn i Senegal utanför skolsystemet och nu är situationen ännu tuffare. På grund av bland annat fattigdom lämnar många elever skolan efter bara några år och riskerar att hamna i barnarbete eller barnäktenskap. Det vill UNICEF ändra på, genom Operation Dagsverke.

UNI47868 7d5c0e0e79101b2e
UNICEF driver ett projekt som heter “Komma ikapp-klasser”, det här projektet ger barn en möjlighet att läsa in upp till två års studier på endast nio månader.Foto: ©UNICEF/ Asselin

Senegal är ett land med en ung och växande befolkning, vilket ökar kraven på utbildning. Dessvärre har landet redan ett ansträngt utbildningssystem. Ungefär 70 procent av barnen börjar skolan, men många av dem lämnar sin utbildning redan inom några år. Det beror till exempel på fattigdom, långa avstånd till närmaste skola, barnarbete, barnäktenskap eller låg utbildningskvalité.

Innan coronapandemin slog till arbetade UNICEF i Senegal med att hjälpa dessa barn att komma tillbaka till skolan. UNICEF driver ett projekt som heter “Komma ikapp-klasser”, det här projektet ger barn en möjlighet att läsa in upp till två års studier på endast nio månader. På så vis får de chansen att komma in i den vanliga skolgången med elever som är i deras egen ålder. 

Resultat hittills, tack vare Operation Dagsverke

50 nya komma ikapp-klasser har satts upp

 • Under 2019 och 2020 har UNICEF pratat med skolmyndigheterna i Dakar och Kolda. Det bestämdes att 50 klasser skulle sättas upp eftersom behovet är så stort. 

 • 50 lärare rekryterades och utbildades för jobbet. Detta är främst lärare som gått i pension och sådana som nyss är klara med sin utbildning. Dessa är duktiga på att motivera och engagera barn i skolan igen.

 • 50 klassrummen förbereddes och utrustades med bänkar och stolar och eleverna har fått skolböcker och ryggsäckar.

1 395 barn har börjat i skolan igen

Alla 50 klasser kom igång under de första månaderna av år 2020 med 1 395 elever (717 tjejer och 678 killar) i åldrarna 9-15 år. Under de första två månaderna fokuseras undervisningen på att läsa och skriva och  matematik. De kommer sedan att fortsätta med andra ämnen som franska, entreprenörskap och praktiska egenskaper som att odla mat och fisk.

Coronas påverkan på utbildningen 

När coronan kom till Senegal i mars 2020 stängde alla skolor. En del skolor kunde öppna igen i juni inklusive alla "Komma ikapp-klasser". Under tiden då skolorna var stängda gjorde UNICEF dessa saker för att eleverna skulle kunna fortsätta sina studier: 

 • tog fram radioprogram med lektioner

 • skickade ut undervisningsmaterial för eleverna att arbeta med hemma 

 • lärarna gjorde hembesök hos eleverna för att hjälpa dem med studierna

 • de elever som har tillgång till internet kunde också göra uppgifter via olika sajter med övningar

För att förbereda skolorna att öppna igen på ett coronasäkert sätt såg UNICEF till att vatten, tvål och handsprit nu finns på skolorna. Elever fick också ansiktsmasker för att skydda sig mot viruset. Man har också infört nya rutiner för att minska trängseln.

Alla skolorna öppnade i mitten av november. Lärarna för komma ikapp klasserna organiserade speciell undervisning före öppnandet för att förbereda eleverna för det nya läsåret. Vissa av eleverna hade redan kommit ikapp så bra att de kunde börja i vanliga klasser igen. 

Senegal, liksom många andra länder i Afrika har klarat sig ganska bra från coronan, med ganska få dödsfall. Däremot har de ekonomiska och sociala konsekvenserna blivit stora. Skolorna höll stängt under lång tid och mycket aktivitet i samhället var också nedstängt vilket gjorde att många företag gick dåligt eller tvingades lägga ned. Detta ökade arbetslösheten och många familjer har det nu väldigt svårt. Detta gjorde att många ungdomar tvingades börja arbeta för att bidra till familjens försörjning. Fler flickor än vanligt har också tvingats hoppa av skolan och blivit bortgifta.

Extra viktigt under pandemin

Stängningen av skolorna har ökat risken för att många av de mest utsatta eleverna inte kommer att börja i skolan igen. En del av dem har istället börjat arbeta eller utför sysslor i hemmet. Därför är komma ikapp-klasserna extra viktiga för att dessa elever verkligen ska komma tillbaka in i skolan igen.

Därför väljer vi på UNICEF Sverige att även Operation Dagsverke 2021 ska de insamlade pengarna gå till dessa "komma ikapp-klasser" i Senegal. Tillsammans kan vi förändra barnen i Senegals nutid och framtid.

PENGARNA FRÅN OPERATION DAGSVERKE 2020 OCH 2021 GÅR TILL:

 • Projektet “Catch-up classes”, som ska ge de barn i Senegal som aldrig fått chansen att börja skolan, eller som slutat skolan alldeles för tidigt, en chans till utbildning.

 • Lön och specialutbildning för lärare.

 • Utbildningsmaterial till barn och lärare.

 • Lokalisera de barn som inte har börjat i skolan eller avbrutit sin utbildning. 

 • Mobilisera och utbilda samhällen där antalet barn som hoppar av skolan är högt. Ofta är det föräldrarna som av olika anledningar beslutar att barnen ska lämna skolan. UNICEF vill att hela samhället ska förstå vikten av barnens skolgång och att föräldrar stöttar sina barn när de ska återvända till skolan.

 • Ett speciellt utformat skolprogram som ger barn möjlighet att arbeta ikapp upp till två års missade studier på endast nio månader. 

 • Fortsatt möjlighet att sprida arbetet med projektet “Komma ikapp klasser” för att säkra att fler barn får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

UNICEFS ARBETE I SENEGAL

För UNICEF i Senegal är det ett prioriterat område att höja utbildningskvalitén i landet. Ett viktigt område inom detta är att minska antalet barn som står utanför den formella utbildningen i landet, vilket görs i nära samarbete med landets regering.

Sedan 2017 arbetar UNICEF tillsammans med regeringen med ett initiativ för att minska antalet barn som inte går i skolan. Det är en modell som heter “Komma ikapp klasser” med målet att fler barn ska få möjlighet att börja i eller återvända till skolan. Just nu är modellen den enda i Senegal som hjälper barn som inte har börjat i skolan, eller hoppat av, att få en god utbildning.

Modellen ger barn som har missat delar av sin utbildning möjligheten att arbeta ikapp upp till två års missade studier på endast nio månader. Detta genom att eleverna får arbeta i två moduler, en som täcker årskurs ett och två samt en som täcker årskurs tre och fyra. Det här kräver en flexibel undervisning och välutbildade lärare. Insatserna är tillfälliga och har som mål att eleverna så snart de är redo ska återgå till ordinarie undervisning.

Genom UNICEFs stöd och finansiering från Operation Dagsverke kan fler lärare anställas och mer läromedel och skolmaterial köpas in, vilket betyder att fler barn får chans att få sin rätt till utbildning tillgodosedd.