UNICEFFör skolorOperation DagsverkeHistoria
Operation Dagsverke 2020 Senegal

Ge barn en andra chans att gå klart skolan

Med anledning av fattigdom, barnarbete, barnäktenskap, långa avstånd utan möjlighet till transport och låg kvalité på utbildningen lämnar många av Senegals unga skolan efter bara några år. Nästan 1,5 miljoner barn riskerar därför att i ännu större utsträckning drabbas av till exempel barnarbete eller barnäktenskap. Det vill UNICEF ändra på, genom Operation Dagsverke.

uni47873-jpg a8d91a1dce86ea39
Operation dagsverke 2021 - hjälp fler barn i Senegal att gå klart skolan.Foto: © UNICEF/Asselin

Information om projektet

Pengarna från Operation Dagsverke 2021 kommer att gå till följande:

  • Projektet “Catch-up classes”, som ska ge de barn i Senegal som aldrig fått chansen att börja skolan, eller som slutat skolan alldeles för tidigt, en chans till utbildning.

  • Lön och specialutbildning för lärare.

  • Utbildningsmaterial till barn och lärare.

  • Lokalisera de barn som inte har börjat i skolan eller avbrutit sin utbildning. 

  • Mobilisera och utbilda samhällen där antalet barn som hoppar av skolan är högt. Ofta är det föräldrarna som av olika anledningar beslutar att barnen ska lämna skolan. UNICEF vill att hela samhället ska förstå vikten av barnens skolgång och att föräldrar stöttar sina barn när de ska återvända till skolan.

  • Ett speciellt utformat skolprogram som ger barn möjlighet att arbeta ikapp upp till två års missade studier på endast nio månader. 

  • Fortsatt möjlighet att sprida arbetet med projektet “Komma ikapp klasser” för att säkra att fler barn får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Målgrupp: 1 200 elever i 40 klasser under två års tid i två områden, i Dakar (Pikine-Guediawaye) och i Kolda (landsbygdsområde i södra Senegal).

Övriga personer som nås av initiativet: Arbetet kräver ett nära samarbete med samhället, vilket innefattar föräldrar och andra som berör barnets situation. 40 lärare kommer även att anställas och utbildas.

Bakgrund

Situationen för barn

Senegal är ett land med en ung och växande befolkning, vilket ökar kraven på utbildning. Dessvärre har landet redan ett ansträngt utbildningssystem. Ungefär 70 procent av barnen börjar skolan, men många av dem lämnar sin utbildning redan inom några år. Det beror till exempel på fattigdom, långa avstånd till närmsta skola, barnarbete, barnäktenskap eller låg utbildningskvalité. 

Det innebär att ungefär 1,5 miljoner barn, 37 procent, för närvarande står utanför landets formella utbildningssystem. De här barnen lever med en ökad risk för till exempel barnarbete eller barnäktenskap. De nekas också sin rätt till utbildning, utveckling och möjligheten att nå sin fulla potential.

UNICEFs arbete i Senegal

För UNICEF i Senegal är det ett prioriterat område att höja utbildningskvalitén i landet. Ett viktigt område inom detta är att minska antalet barn som står utanför den formella utbildningen i landet, vilket görs i nära samarbete med landets regering.

Sedan 2017 arbetar UNICEF tillsammans med regeringen med ett initiativ för att minska antalet barn som inte går i skolan. Det är en modell som heter “Komma ikapp klasser” med målet att fler barn ska få möjlighet att börja i eller återvända till skolan. Just nu är modellen den enda i Senegal som hjälper barn som inte har börjat i skolan, eller hoppat av, att få en god utbildning.

Modellen ger barn som har missat delar av sin utbildning möjligheten att arbeta ikapp upp till två års missade studier på endast nio månader. Detta genom att eleverna får arbeta i två moduler, en som täcker årskurs ett och två samt en som täcker årskurs tre och fyra. Det här kräver en flexibel undervisning och välutbildade lärare. Insatserna är tillfälliga och har som mål att eleverna så snart de är redo ska återgå till ordinarie undervisning.

Genom UNICEFs stöd och finansiering från Operation Dagsverke kan fler lärare anställas och mer läromedel och skolmaterial köpas in, vilket betyder att fler barn får chans att få sin rätt till utbildning tillgodosedd.