UNICEFFör skolorOperation DagsverkeHistoria
Operation Dagsverke 2019 Filippinerna

Gör barn bättre förberedda inför katastrofer

Filippinerna är ett av världens mest utsatta länder när det gäller katastrofer och klimatförändringar. Men många barn, främst de med funktionsnedsättning, har inte kunskap om hur de kan förbereda sig eller vad de ska göra om det sker en katastrof. Det vill UNICEF ändra på, genom Operation Dagsverke.

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Information om projektet

Pengarna från Operation Dagsverke 2019 kommer att gå till följande:

  • Ta fram informationsmaterial om katastrofer och hur man kan förbereda sig inför dessa. UNICEF Filippinerna ska göra detta i samarbete med landets regering. Materialet ska vara anpassat så att det passar även för barn som har nedsatt hörsel eller syn. 

  • Ta fram planer för hur man ska agera i en katastrof, t.ex. var man ska ta skydd vid en jordbävning. Det finns redan sådana planer, men dessa är inte anpassade till barn som till exempel är blinda och döva. Med ökad kunskap minskar barnens utsatthet eftersom de är bättre förberedda och vet vad de ska göra. Barnen själva och deras familjer ska själva vara med att ta fram detta material. Det innebär att:

  • Sammanställa allt detta i en guide som regeringen ska använda. På det sättet kan det spridas till andra skolor.

Målgrupp: 1000 elever på fem olika skolor (specialskolor för barn med funktionsnedsättning) i närheten av Manila ska vara med att genomföra de planerade aktiviteterna.

Övriga personer: 2000 föräldrar, 100 lärare och annan skolpersonal och 100 personer inom kommunen som arbetar med katastrofhantering. 

un074432-jpg daae3a4e83a97505
UNICEF samarbetar med Filippinernas regering för att se till att barns rättigheter tillgodoses.Foto: © UNICEF/Estey

Bakgrund

Situationen för barn

I Filippinerna är mer än 40 procent av befolkningen barn och unga, det vill säga under 18 år. Det är väldigt viktigt att barnen får lära sig hur de ska agera vid en katastrof eftersom barn är mer utsatta än vuxna. Ungefär var tionde barn i landet lever med en funktionsnedsättning. De som arbetar med att hjälpa människor och minska skadorna av katastrofer glömmer ofta bort att tänka på de speciella behov som barn med funktionsnedsättning har. Många saknar också rätt kunskap och verktyg för att kunna skydda dessa barn vid en katastrof. 

Barn med funktionsnedsättning behöver extra stöd och hjälp

Många barn, främst de med funktionsnedsättning, har inte kunskap om hur de kan förbereda sig eller vad de ska göra om det väl blir en katastrof eller nödsituation. Det är också dessa barn som oftast lämnas kvar eller blir försummade i nödsituationer.

Det är skolor och kommuner i Filippinerna som har ansvar för att ändra på detta och sätta upp system som gör att alla får den hjälp som de har rätt till. De ansvariga personerna saknar dock också information och kunskap för att kunna:

  • Ge information om hur man själv kan förbereda sig för katastrofer och vilka speciella behov barn med funktionsnedsättning och deras familjer har.

  • Göra en plan för vad det är dessa barn behöver hjälp med i händelse av en nödsituation.

  • Involvera dessa barn och deras familjer när de tar fram denna plan och höra vad de har för förslag och tankar. 

UNICEFs arbete i Filippinerna

UNICEF samarbetar med Filippinernas regering för att se till att barns rättigheter tillgodoses. Eftersom Filippinerna har skrivit under FN:s konvention om rättigheter för barn med funktionsnedsättning måste de se till att de här barnen inkluderas i samhället och får det som de har rätt till.

De ska bland annat se till att alla barn med funktionsnedsättning får en utbildning i vad man ska göra vid en katastrof så att risken för att de skadar sig minskar. 

UNICEF ska tillsammans med landets regering ta fram informationsmaterial om katastrofer och hur man kan förbereda sig inför dem, och planer för hur man ska agera i en katastrof. Det finns redan en del material om detta, men det är inte anpassat till barn som till exempel är blinda och döva. Med ökad kunskap minskar barnens utsatthet eftersom de är bättre förberedda och vet vad de ska göra.