UNICEFFör skolorOperation DagsverkeHistoria
Operation Dagsverke 2018 Albanien

Skydda barn från våld i skolan

Albanien är ett av de fattigaste länderna i Europa. Fram till 1991 hade landet ett mycket strikt kommunistiskt styre och var helt isolerat från omvärlden. Idag är Albanien ett medelinkomstland, men fortfarande lever var fjärde alban i fattigdom. Våld mot barn är vanligt, både hemma och i skolan. Åtta av tio elever är utsatta för fysiskt våld eller kränkningar av skolpersonalen.Det vill UNICEF ändra på, genom Operation Dagsverke.

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Information om projektet

Pengarna från Operation Dagsverke 2018 att gå till följande:

 1. Skapa en modell, ”En skola fri från våld”, för att få en tryggare och bättre miljö i skolan:
  - Skolpersonalen får utbildning i hur de kan använda andra metoder än våld och kränkningar för att hålla ordning.
  - Skolorna får hjälp att utveckla system för att hantera och stoppa fall där elever behandlas illa.
  - Bilda grupper med skolpersonal, föräldrar, unga och andra i kommunen, som tillsammans utvecklar fler förslag på att göra skolan och staden till en tryggare plats för barn och ungdomar.
   

 2. Öka kunskapen bland barn, föräldrar och lärare om:
  - vad våld mot barn är och hur det påverkar barns utveckling.
  - hur man kan se tecken på att någon blir utsatt för våld, och vem man ska kontakta för att stoppa det.
  - vilket stöd som finns för ett barn som blivit utsatt för våld.

Det här ska göras genom en stor kampanj i fyra regioner i Albanien. Modellen ska sedan spridas till andra delar av landet.

un041349 3c3050ea24c7e37c
UNICEF arbetar tillsammans med regeringen i Albanien för att ge fler barn möjlighet till utbildning, sjukvård och ett liv fritt från våld.

Bakgrund

Situationen för barn

Den ekonomiska utvecklingen i Albanien under senare tid har gjort att många barn har fått det bättre, men inte alla. Minoritetsgrupper, inte minst den romska befolkningen, är fortfarande de fattigaste och mest utsatta. Barnadödligheten är den högsta i Europa och vart sjunde barn under fem år är undernärt. 17 procent av barnen lever i absolut fattigdom.

Våld mot barn är vanligt både inom familjen och i skolan. De flesta föräldrar tycker att våld är den enda rätta metoden för att fostra barnen.

Utbildning

Grundskolan är både obligatorisk och gratis i Albanien. Men ändå går ungefär en procent av barnen inte i skolan alls. Kvaliteten på undervisningen är ofta dålig med stora klasser och gammaldags sätt att undervisa.

Precis som i hemmet är våld och övergrepp vanligt i skolan. 83 procent av skolbarnen säger att skolpersonalen använder fysiskt våld eller kränkningar. Det kan till exempel vara att lärare ger elever örfilar eller skriker och hotar med våld. Eftersom barnen är vana vid det här även i hemmet tror de att det är normalt och berättar inte för någon hur de mår av våldet.

För att kunna stoppa våld och övergrepp i skolan måste vi arbeta med lärare och annan personal. Men det är också viktigt att nå ut till föräldrarna, eftersom de ofta sätter press på lärarna att använda våld. De tror att det är det enda sättet att hålla ordning i skolan.

UNICEFs arbete i Albanien

UNICEF arbetar tillsammans med regeringen i landet för att ge fler barn möjlighet till utbildning, sjukvård och ett liv fritt från våld. Vi arbetar för att ändra attityder och normer kring våld hos lärare och föräldrar, och visar i stället på andra sätt för att hålla ordning i skolan.

UNICEF arbete för att förändra attityder har pågått under flera år. Det har hittills lett till att kränkningarna minskade på de skolor som varit med i programmet. Dessutom tycker både elever och lärare att de har fått en mer öppen och positiv relation och stämning i klassrummet.

Men det finns fortfarande mycket kvar att göra för att nå fler lärare och föräldrar.