UNICEFFör skolorOperation DagsverkeHistoria
Operation Dagsverke 2017 Namibia

Operation Dagsverke 2017 Namibia

2017 års Operation Dagsverke kommer att gå till UNICEFs utbildningsprogram i Namibia. Operation Dagsverke kommer att bidra till den del av programmet som går till att skolelever får ökad kunskap om hur de skyddar sig och kan leva med hiv.

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

De sociala klyftorna i Namibia är stora

Namibia ligger i sydvästra Afrika med grannländerna Angola, Botswana, Sydafrika och Zambia. Landet är nästan dubbelt så stort som Sverige och har en befolkning på cirka 2,2 miljoner människor. 42 procent av befolkningen är under 18 år. Inkomsterna hos befolkningen är bland de mest spridda i världen och de sociala klyftorna är därför stora.

Personer som lever med hiv, personer med funktionsnedsättning och de som tillhör en etnisk minoritet är de som är mest utsatta. Många av dem lever i extrem fattigdom och socialt utanförskap.

Situationen för barn

En tredjedel av barnen lever i extrem fattigdom, och de flesta som lever i fattigdom bor på landsbygden. De som föds in i fattiga familjer blir ofta undernärda under sina första år. Många barn som lever i fattigdom har långt avstånd till vårdcentral och skola. 

I Namibia lever 220 000 personer med hiv, vilket är 14 procent av befolkningen. En tiondel av dessa är under 14 år. Det är en av de högsta siffrorna i världen.18 procent av alla gravida kvinnor bär på hiv och en del barn smittas av sin mamma vid födseln. Det är dock vanligare att unga människor smittas för att de har oskyddat sex. Våld mot barn, speciellt sexuellt våld, är vanligt i Namibia. Våldet förekommer både i hemmet och ute i samhället.

Utbildning

Sedan 2012 är förskolan och grundskolan gratis i Namibia. 94 procent av barnen skrivs in i skolan, men landet har de sämsta skolresultaten i södra Afrika. Många lärare saknar lärarutbildning.

Även om de flesta barn börjar i skolan är det i vissa områden bara hälften av dem som faktiskt är i skolan regelbundet. Nästan 30 procent av barnen går om en klass. En anledning till att barnen hoppar av skolan är spridningen av hiv. Barnen blir smittade, föräldralösa eller tvingas lämna skolan för att ta hand om sjuka föräldrar.

boys-jonatan-kruse 555de4b7f6644fd2
Foto: ©Jonatan Kruse

UNICEFs arbete i Namibia

UNICEF arbetar tillsammans med regeringen i Namibia för att fler barn och kvinnor ska få tillgång till bra hälsovård, utbildning, vatten och toaletter. Ett annat fokusområde är att arbeta för att alla barn som blir utsatta för våld ​ska få bättre skydd. UNICEF arbetar också för att minska spridningen av hiv i landet och för att de som lever med hiv ska kunna ha ett bra liv.

Det gör man genom att: 

  • Göra det lättare för människor att testa sig för hiv, framför allt unga människor.

  • Få in information om hiv i skolundervisningen. 

  • Få ungdomar att prata mer om hiv och få kunskap av varandra om hur man skyddar sig själv och andra.

  • Ge stöd till de som lever med hiv, till exempel med medicinsk behandling och göra så att de inte blir diskriminerade. .

  • Utbilda i vad hiv är och hur man undviker att bli smittad.

  • Se till att hiv-positiva, gravida kvinnor får rätt vård så att de inte smittar vidare till sitt barn.

Målen för Operation Dagsverke 2017

De insamlade pengarna från Operation Dagsverke kommer att gå till att:

  • Förbättra undervisningen i skolan om hiv. Vad sjukdomen är, hur man  skyddar sig, men också hur man kan leva med hiv.

  • Ge stöd till till fritidsklubbar i skolor där eleverna ordnar aktiviteter kring hiv för att öka de andra elevernas kunskap och att man vågar prata om sjukdomen.

  • Sprida användningen av en mobilapp som skickar sms till eleverna om hiv. Genom appen kan eleverna också få svar på frågor om hiv.

  • Stödja en så kallad teen club för ungdomar mellan 10 och 19 år som lever med hiv. De träffas regelbundet för att lära sig mer om sjukdomen och ge stöd till varandra. De kommer att få ett eget hus där de kan ha sina möten och hänga efter skolan.

Vi räknar med att det kommer att leda till att: 
• 250 000 skolelever får ökad kunskap av hiv och aids. Det vill säga vad sjukdomen är, hur de kan skydda sig och hur man kan leva med hiv. 
• 400 000 skolelever får tillgång till mobilapp för spridning av information om hiv och för att få svar på frågor.

uni2716 f53500631d2d5cea
Foto: © UNICEF/Isaac