UNICEFFör skolorOperation DagsverkeHistoria
Operation Dagsverke 2014 Moçambique

Operation Dagsverke 2014 Moçambique

2014 års Operation Dagsverke går till utbildningsprojekt i Moçambique. Projektet syftar till att få fler barn att börja i skolan men också förbättra nivån på den undervisning som idag bedrivs.

Ett av världens fattigaste länder

Moçambique är ett av världens fattigaste länder med en befolkning på ca 20 miljoner människor. Hälften av befolkningen är barn och eftersom hiv och aids slagit hårt emot landet är många av barnen föräldralösa. Landet är till ytan nästan dubbelt så stort som Sverige och ligger på den afrikanska östkusten mellan Sydafrika i söder och Tanzania i norr.

En majoritet av befolkningen bor på landsbygden och lever av mindre självförsörjande jordbruk. Man räknar att ungefär hälften av befolkningen lever i extrem fattigdom, det vill säga på mindre än 10 kronor per dag. Den utbredda fattigdomen tvingar många barn att arbeta för att hjälpa till med familjens försörjning, antingen på jordbruket, i hemmet eller genom enkla arbeten utanför familjen. Det gör i sin tur att barnen många gånger inte hinner gå i skolan. Så många som 650 000 av barnen i Moçambique börjar aldrig i skolan. 

unicef-nyhq2006-2262-pirozzi 221c5c505e1a1851
Foto: © UNICEF Pirozzi

Skolan i Moçambique

Anledningen till att barn inte går i skolan i Moçambique är många. Eftersom utbildningsnivån i landet är låg generellt och många föräldrar inte gått i skolan ser man inte alltid vikten av utbildning för barnen. Bor man på landsbygden är det dessutom ofta långt till närmsta skola och då många barn tvingas arbeta hinner de helt enkelt inte gå till skolan. Även om utbildningen i sig inte kostar något är skolgången ofta förknippad med utgifter som skoluniform och skolmaterial vilket gör att många familjer inte har råd. I Moçambique är dessutom många barn föräldralösa på grund av aids vilket gör att de istället för att gå i skolan tvingas arbeta för att försörja sina syskon.

Men även för de barn som går till skolan finns problem då kvaliteten på undervisningen är ett stort problem. Skolorna saknar ofta både rent vatten och toaletter och klassrumen kan vara utan både bänkar och skolmaterial. Dessutom är klasserna ofta stora, inte sällan med över 70 barn i en och samma klass. Kvaliteten på själva undervisningen är också ofta undermålig då många lärare är outbildade, har låg lön och använder sig av omoderna undervisningsmetoder. 

Pengarna från Operation Dagsverke 2014

Ett viktigt mål för Operation Dagsverke 2014 var att skapa en mer barnvänlig skola i skolorna i sju utvalda distrikt. Ett stort problem i dessa områden är brist på utbildade lärare, att många lärare har för dålig utbildning och att många barn i inte lär sig vad de ska i skolan.

UNICEF har tagit fram en modell för hur man skapar en bra och barnvänlig skola – Child friendly school. Vi arbetar för att politikerna i Moçambique ska använda modellen på alla skolor i landet. De pengar som samlades in under Operation Dagsverke 2014 kommer att göra det möjligt att föra in modellen med barnvänlig skola i några av landets fattigaste områden. För att göra det möjligt samarbetar vi med lokala politiker som ansvarar för skolan i sitt område.

Under perioden 1 juni 2014 till augusti 2015 har bland annat följande insatser genomförts:

• Samarbete med Lärarhögskolan i Moçambique om:

- att ta reda på vilka brister som finns inom lärarutbildningen
- göra förbättringar av lärarutbildningen
- se hur bra det fungerar med vidareutbildning av lärare medan de arbetar
- få in i lärarutbildningen att undervisa på ett mer pedagogiskt och barnvänligt sätt

• UNICEF har tillsammans med landets regering påbörjat en plan för att göra utbildningen för barn mer jämställd. Detta så att pojkar och flickor får lika stor tillgång till skolan. Denna strategi ger också starkare skydd mot våld mot barn, inklusive sexuella trakasserier och övergrepp.

• UNICEF har hjälpt till att skapa program för att höja kvaliteten och studieresultaten i provinserna Zambezia och Tete. UNICEF har gett teknisk hjälp för hur undervisningen kan förbättras så att fler barn når sina mål och färre barn hoppar av skolan.

• I samma provinser har UNICEF hjälpt skolmyndigheterna att få in nya och viktiga ämnen på schemat. Dessa ämnen är livskunskap, hiv och aids, skolhälsovård och idrott.