UNICEFFör skolorOperation DagsverkeHistoria
Operation Dagsverke 2013 Nepal

Tack alla elever!

Ni samlade in 2,6 miljoner kronor till UNICEFs utbildningsprojekt i Nepal.

mg 5441-jpg 8cf72d2b0ffac9a3
@Melker Dahlstrand/UNICEF

Sju skolor i Stockholms län placerar sig, tillsammans med skolor från Uppsala och Karlstad, på tio-i-topplistan när resultatet för vårens Operation Dagsverke räknats samman. Stort tack till era alla som var med och engagerade er i samtliga deltagande skolor!  

namnlost-2 532a96999aa5e74c
Mälarhöjdens skola gratuleras till att de samlade in mest pengar 2013 av UNICEFs ambassadör Eva Rösa.

Pengarna går till att stödja UNICEF Nepals arbete med utbildning.

Under den tid som pengarna från Operation Dagsverke 2013 har använts (juni 2013-december 2014) har följande genomförts:

Få fler barn till skolan

  • I det fattiga Accam distriktet fick 84 skolor nya läsböcker och undervisningsmaterial. Det gör att fler barn kommer till skolan och får bra undervisning.

  • 100 muslimska skolor (madrassas) i fem distrikt har fått stöd i att kunna fungera som vanliga skolor. Det är viktigt att alla skolor i landet följer samma läroplan och ger eleverna behörighet att fortsätta studera på gymnasium och universitet. Nu har 99 av dessa muslimska skolor blivit godkända.

  • En ordbok för engelska-bhote (ett av minoritetsspråken) togs fram. Detta kommer att hjälpa barn med bhote som modersmål att kunna gå i skolan.

Förbättra kvalitén på undervisningen och skapa en mer barnvänlig skola

  • I Bajura distriktet fick 32 lärare vidareutbildning i barnvänlig pedagogik, 13 skolor fick nytt undervisningsmaterial och 186 lärare fick stöd i att utveckla kvaliteten på undervisningen. 

  • 280 skolor i de fattiga distrikten Achham, Bajura, Kalikot och Mugu fick bättre undervisningsmaterial inom läsförståelse. 544 lärare på dessa skolor har fått vidareutbildning i att använda detta material i undervisningen. Ledare inom skolorna och byarna har också fått ökad kunskap om hur viktig läsningen är de första åren i skolan och vad de kan göra för att stödja eleverna.

  • I 20 skolor i avlägsna bergsområden (Bajura och Mugu) startades pilotprojekt med yrkesutbildning på gymnasienivå, till exempel inom jordbruk. Här ska man utveckla praktiska utbildningar som gör att eleverna som går ut skolan lättare får arbete och en inkomst efter att de slutar skolan.

  • Ett paket med undervisningsmaterial har tagits fram till 150 skolor på landsbygden. Har gör lärarbristen att elever i olika åldrar går i samma klass, vilket ställer speciella krav på läraren.

  • Stöd gavs till skolor för att stärka systemen att mäta och följa upp elevernas närvaro, lärande och resultat. Nu finns runt 10 000 skolor med i databasen.

  • Ett interaktivt radioprogram i tre avlägsna bergsområden ger stöd till elever som läser inför slutexamen. Eleverna kan få stöd i matte, naturvetenskap och engelska. Examen är viktigt för att få arbete eller läsa vidare. Betydligt fler av de som följde radioprogrammet klarade examen, jämfört med de som inte följde dem.

Erbjuda alternativa undervisningsformer

  • I sex distrikt informerades 300 lokala politiker om vikten av informell utbildning. Detta gjorde att mer pengar avsattes för detta i kommunernas budget. Fler flickor kommer därmed att få ta del av den informella utbildningen som är väldigt värdefull för dem. 

Använda pengar juni 2013-december 2014: 2 576 248 kronor. Av de pengar som samlades in via Operation Dagsverke 2013 återstår 601 290 kronor (utöver 187 700 kr för administrativa kostnader) som används nu under 2015.