Vinter

Vinterkyla kan vara ett verkligt hot mot barn som befinner sig på flykt eller har förlorat sitt hem i en naturkatastrof. UNICEF levererar akut hjälp i form av varma kläder, filtar, generatorer med mera, beroende på behov och situation.

Unicef Logo Swedish
Peru

I Perus bergsområden dör barn till följd av vintermånadernas kalla väder. Mellan juni och augusti sjunker temperaturen ofta under nollgraderstrecket och kylan betraktas som en katastrof.