UNICEFÄmne
FN:s råd för mänskliga rättigheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter bär ett stort ansvar för arbetet med mänskliga rättigheter inom FN. Rådet har existerat sedan 2006 och ersatte den tidigare kommissionen för mänskliga rättigheter

Unicef Logo Swedish
FN:s råd för mänskliga rättigheter

I januari granskades Sverige av FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) i Genève. Nu har Sveriges rapport antagits av rådet med svar på de rekommendationer man fått. Glädjande är fler åtaganden för barns rättigheter, men Sverige vill ännu inte ratificera tilläggsprotokollet till barnkonventionen om individuell klagorätt.

Unicef Logo Swedish
FN:s råd för mänskliga rättigheter

Idag ställs Sverige till svars inför FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) i Genève. MR-rådet arbetar för att främja respekt för de mänskliga rättigheterna. UNICEF Sverige har skrivit en alternativrapport där vi belyser angelägna barnrättsfrågor som vi hoppas att MR-rådet särskilt granskar.