genrebild-skugga

UNICEF Sverige: Här är åtgärderna

för att stoppa gängvåldet

September är den dödligaste månaden när det kommer till skjutvapenvåld sedan polisen började föra statistik 2016, med elva döda. Allt fler både barn och vuxna som inte har någon koppling till gängkriminaliteten drabbas av det hänsynslösa våldet. En rad åtgärder måste komma på plats för att vända utvecklingen och rädda barns liv.

Skribent |

Publicerad |

2023 10 03

Uppdaterad |

2023 10 03

UNICEF Sverige: Här är åtgärderna för att stoppa gängvåldet

Akuta åtgärder för att stoppa gängvåldet:

  • Barn som mördar och skjuter måste omedelbart omhändertas av samhället. Däremot måste straffåtgärder inkludera en rehabiliterande verksamhet för att stoppa barns kriminella bana. Det är mer verkningsfullt än konventionella ungdomsfängelser.

  • Stötta lokalt engagemang och gemensamma handlingsplaner mellan skola, myndigheter, religiösa samfund, föreningsliv och lokala företag i utsatta områden.

  • Skapa ett nationellt krisstöd för föräldrar som ser att deras barn är på glid.

  • Bilda ett barnpolitiskt råd med barn och unga från utsatta områden och unga som tidigare har varit involverade i kriminalitet.

Preventiva åtgärder för att stoppa utnyttjande av barn i kriminalitet:

  • Satsa på tidiga riktade åtgärder på individnivå för barn i riskzonen. Konkret handlar det om att utöka samarbetet mellan BVC, förskolor, skolor, myndigheter och lokala företag, och att erbjuda lättillgängligt stöd via elevhälsan, psykiatrin och föräldrastödsprogram.

  • Investera i kritisk verksamhet för barn, särskilt i utsatta områden. Internationell forskning tyder på att satsningar på förskola, skola, socialtjänst, familjestöd och fritidsverksamhet är bland det mest effektiva som kan göras för att minska risken för kriminalitet. Här måste regeringen investera i kommuner, särskilt nu när många kommuner upplever en ekonomisk kris.

  • Inför ett barnanpassat rättssystem där alla barn som kommer i kontakt med rättssystemet bemöts av specialister och med metoder som är barnanpassade.

Situationen är akut och regeringen, liksom lokala och regionala aktörer, måste agera. Men alla insatser och åtgärder måste grunda sig på forskning och erfarenhet om vad som faktiskt fungerar. Vi måste involvera och lyssna på barnen, de är experter på sina liv och vet oftast bäst vad som kan fungera.

Ett tydligt barnrättsperspektiv måste genomsyra alla insatser. Bara så får vi ett samhälle som värnar barnens rättigheter och är tryggare för alla. 

Pernilla Baralt, generalsekreterare, Unicef Sverige
Lotta Sylwander, chef för program och påverkan, Unicef Sverige

Kopiera länk