Default hero image

David Beckham

ny UNICEF-ambassadör

John McConnico Den brittiske fotbollsspelaren David Beckham har fått en viktig roll att spela i UNICEFs kamp för att hjälpa barnen som drabbats av flodvågskatastrofen i Asien.

Skribent |

Publicerad |

2005 01 12

Uppdaterad |

2005 01 12

David Beckham ny UNICEF-ambassadör

David Beckhams första uppgift som UNICEF-ambassadör blir att medverka i en TV-kampanj som samlar in pengar till de barn som överlevt översvämningskatastrofen i södra Asien.

- Jag, precis som alla andra, blev starkt berörd av flodvågskatastrofens förödelse, säger David Beckham. Så oerhört många människor har förlorat sina närmaste och särskilt barnen har drabbats hårt. Människor har hittills varit mycket generösa och det är viktigt att de fortsätter att skänka pengar till organisationer som UNICEF, för att hjälpa till med katastrofhjälp och återuppbyggnad. Att bli utnämnd till goodwill-ambassadör för UNICEF är en av mitt livs mest stolta stunder och jag hoppas att jag kan spela en roll i arbetet med att hjälpa de här barnen under sin svåra tid.

Filminspelning på UNICEFs centrallager i Köpenhamn

Filminspelningen för TV-kampanjen ägde rum i Köpenhamn på UNICEFs stora centrallager som bland annat rymmer allt som behövs vid katastrofhjälp. Inom 48 timmar kan förnödenheter packas här och skickas ut över hela världen.

De hjälpsändningar som skickas akut till de flodvågsdrabbade länderna i Asien innehåller bland annat sjukvårdsutrustning, mässlingsvaccin, socker/saltlösning, vattenreningsutrustning, tält och filtar. För att hjälpa barnen på lite längre sikt med att skapa trygghet och vardagliga rutiner skickas dessutom school-in-a-box (speciella lådor med skolmaterial till 80 barn) och ”Sport and recreation kits” (speciella lådor med lekutrustning, fotbollar och volleybollnät).

Skola, sport och lek – viktig terapi

En av UNICEFs prioriteringar när det gäller att hjälpa barnen som drabbats av Tsunami-katastrofen är att hjälpa dem att bearbeta sina upplevelser och trauman. Och det göra man främst genom att få dem tillbaka till skolan så fort som möjligt. Det ger dem vardagliga rutiner som lugnar och skapar en känsla av normalitet. Skolan är också en trygg miljö som skyddar barnen från att utnyttjas och exploateras.
Sport och lek har också visat sig vara ett effektivt hjälpmedel när det gäller att bearbeta hemska upplevelser och trauman hos barn. Till alla katastrofdrabbade områden skickar UNICEF därför ut särskilda ”Sport and recreation kits” som bland annat innehåller kritor, ritblock, volleybollutrustning och fotbollar.

– Vi är verkligen glada för att ha David Beckham med oss i arbetet för att hjälpa Tsunami-barnen, säger Carol Bellamy, UNICEFs högsta chef. Vi ser också fram emot att få samarbeta med David på lång sikt och använda oss av hans erfarenheter som idrottsman när det gäller att stödja vårt projekt ”Sport for Development”.

Kopiera länk