UNICEF
UNICEF älskar sport

UNICEF älskar SPORT: Stärk barns rättigheter inom idrotten

UNICEFs vision är att utbilda Sveriges 19 000 idrottsföreningar och tiotusentals ledare i barnkonventionen, för att på så sätt säkra alla barns lika värde och rättigheter i föreningslivet. För att nå dit behöver vi er i vårt lag.

Initialt söker vi partners på nationell och regional nivå som kan finansiera tjänster för att genomföra utbildningarna.

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Idrott – en central och viktig del i barns liv

Många barn och unga idrottar i en förening på fritiden. De tränar, tävlar och har roligt tillsammans med sina kamrater regelbundet. För många är idrotten en central och viktig del i livet, och de flesta trivs bra och har positiva erfarenheter av idrotten.

Men idrott är inte bara roligt. Det finns situationer inom idrotten där barn far illa. Det kan handla om utanförskap, att tränare eller ledare inte lyssnar eller behandlar barn olika och orättvist, eller att man utsätts för kränkningar och övergrepp. 

Vi vet att var femte barn känner för stor press från föräldrar, tränare och andra vuxna. Det är inte okej.

– Kajsa Bergqvist, ambassadör för UNICEF♥SPORT

Genom praktisk tillämpning av barnkonventionen vill vi tillsammans med er förverkliga alla barn och ungas rätt till:

  • fritid, vila och lek,

  • att känna sig välkomna och få vara med,

  • att få delta i idrotts- och fritidsaktiviteter på ett tryggt och säkert sätt, utan risk för kränkningar, trakasserier eller övergrepp,

  • att få komma till tals och vara delaktiga i beslut som rör dem. 

Vad innebär UNICEF älskar SPORT?

För att öka kunskapen hos idrottsledare, förtydliga budskap och diskutera på vilket sätt verksamheten kan implementera barnkonventionen erbjuder UNICEF idrottsföreningar och förbund utbildningar via föreläsningar och workshops.

Till hjälp har vi tagit fram en handbok som riktar sig till idrottsledare och syftet är att inspirera fler ledare till att skapa en verksamhet som är trygg för barn att vistas och utöva sin idrott i. Handboken sammanfattar såväl forskning kring respektive område som att ge handfasta checklistor och användbara diskussionsfrågor.

Varför skall ditt företag samarbeta med UNICEF älskar SPORT?

Vill ni liksom vi att framtidens barn och ungdomar, era kommande medarbetare, skall växa upp i en hållbar värld där de kan utveckla sin fulla potential så skall ni engagera er i UNICEF älskar SPORT. Det finns flera positiva fördelar för er som företag:

  • Skapa affärsvärde för företaget samtidigt som ni skapar tydlig samhällsnytta och bidrar till att göra verklig skillnad för idrottande barn och ungdomar.

  • Naturligt arbeta med hållbarhet och socialt ansvarstagande vilket idag är avgörande för att kunna fortsätta bedriva en lönsam affärsverksamhet.

  • UNICEF älskar SPORT kan hjälpa er att arbeta med era prioriterade globala mål.

  • Stärka engagemanget hos medarbetarna och bilden av ert företag som en attraktiv arbetsgivare.

  • Genom ett samarbete med UNICEF har ni möjlighet att stärka ert varumärke med 77 procent (enligt en assosiationsmätning gjort av Upplevelseinstitutet, februari 2020).