Gå till innehållet

Barnkonventionen och föreningsidrotten – Handbok för idrottsledare

UNICEF Sverige vill bidra till att öka kunskapen och stärka efterlevnaden av barnkonventionen i den svenska föreningsidrotten. Handboken fokuserar särskilt på barnkonventionens fyra grundprinciper; barns lika värde, barnets bästa, barns rätt till liv och utveckling samt barns rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Målet är att handboken ska inspirera fler idrottsledare till att diskutera och skapa verksamhet som är trygg och bra för barn.

Du kan också boka en barnrättsinformatör som kommer till din förening och håller en workshop för ledare kring handboken, eller läs mer om hur UNICEF arbetar inom idrott.

Beställ handboken gratis, tryckt version hos unicefbutiken.se, eller ladda ner som pdf: