©-UNICEF_El-Baba1-575x383.jpg

UNICEFs insatser

i Palestina

Den humanitära situationen i Palestina har försämrats sedan upptrappningen av våldet i juni, och utgör ett allvarligt hot mot barns liv, frihet och säkerhet. I Gaza har dussintals barn och kvinnor rapporterats döda och många fler har skadats som ett resultat av det ökande våldet. UNICEF finns på plats och gör allt vi kan för att hjälpa barnen.

Skribent |

Publicerad |

2014 07 16

Uppdaterad |

2014 07 16

UNICEFs insatser i Palestina

En pojke bläddrar i sin skolbok, bland rasmassorna från en förstörd byggnad i södra Gaza.

Foto: © UNICEF/El-Baba

Luftanfall och raketattacker utsätter barn för fara, både fysiskt och psykiskt. Den förvärrade situationen har försämrat det redan svåra humanitära läget för barnen i Gaza.

Vatten och sanitet

Vattenledningssystemet i Gaza har skadats i luftanfallen, vilket ytterligare har förvärrat situationen gällande vatten och sanitet. Dessutom har elnätet skadats, vilket har lett till att 75 procent av Gaza City är strömlöst – något som också påverkar vattenpumparna.

Hotet om vattenburna sjukdomar ökar och 400 000 människor i Gaza City har inte tillgång till kranvatten på grund av skadorna i systemet. 600 000 människor riskerar att förlora tillgången till drickbart vatten. UNICEF kommer inom de kommande dagarna att: Skydd av barn

UNICEF har bekräftat att minst 35 barn i Gaza har dödats i luftanfall, och minst 269 har skadats. Det har också rapporterats att flera israeliska barn skadats på grund av raketattacker. 25 000 barn är i akut behov av psykosocialt stöd i Gaza.

Tusentals människor har tvingats lämna sina hem. 17 000 har hittills sökt skydd vid 20 skolor som stöttas av UNRWA (FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar).

För att lindra påverkan på barnen och deras föräldrar eller vårdnadshavare har UNICEF: UNICEF utvärderar ständigt situationen och hur barnen påverkas, och under de följande dagarna kommer UNICEF att: Hälsa och näring

Sjukhusen har fortsatt knappa resurser och ett begränsat antal platser, vilket gör att patienter – även barn – skickas hem tidigt. För att bidra till att de skadade tas om hand kommer UNICEF att: Utbildning

Minst 72 skolor som får stöd av UNICEF och UNRWA har fått skador. Detta har drabbat mer än 50 000 studenter. UNICEF kommer att undersöka skolor som har skadats och beroende på säkerhetsläget utföra reparationer. Vi kommer också att: Bristen på finansiering är mycket stor

För att täcka kostnaderna för UNICEFs insatser i området under 2014 behövs drygt 97 miljoner kronor, och när halva året nu har gått har endast 1 procent av pengarna kommit in. Bristen på pengar har hittills allvarligt påverkat UNICEFs möjligheter att hjälpa de hårdast drabbade kvinnorna och barnen.

Barn drabbas alltid hårdast av konflikter och katastrofer, och UNICEF har uppmanat alla parter i konflikten att ta sitt ansvar och skydda barnen.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.