©-UNICEF_Khuzaie-575x383.jpg

UNICEF larmar om övergrepp

mot barn i Irak

Människor på flykt i Irak vittnar om mord, kidnappningar och sexuellt våld som är riktat mot kvinnor och barn. UNICEF undersöker fallen och slår larm om fruktansvärda övergrepp mot barn.

Skribent |

Publicerad |

2014 08 21

Uppdaterad |

2014 08 21

UNICEF larmar om övergrepp mot barn i Irak

En kvinna som flytt från Sinjarberget bär på sin dotter. Foto: © UNICEF/Khuzaie

UNICEFs barnskyddsteam har hittills dokumenterat 123 fall av övergrepp mot yazidier och andra minoritetsgrupper i Nineveprovinsen i norra Irak. 80 av dessa har kunnat bekräftas i utredningar som UNICEF gör rörande allvarliga brott mot barns rättigheter i väpnade konflikter.

– Det våld som har använts mot barn, kvinnor och minoritetsgrupper i Irak under de senaste veckorna är bland det värsta som skådats under det här århundradet, och är fullständigt oacceptabelt enligt alla regler och uppförandekoder som styr väpnade konflikter, säger Marzio Babille, chef för UNICEF i Irak.

Ibrahim Sesay, som arbetar med skydd av barn vid UNICEF, berättar om hur nästan alla barn som man har talat med har lämnat berättelser om fruktansvärda övergrepp som de själva eller familjemedlemmar och närmaste omgivning har upplevt eller bevittnat.

En 16-årig flicka berättade hur hon och andra flickor och kvinnor samlades in för att utföra sexuella tjänster under påtvingade tillfälliga äktenskap. Flickan lyckades fly, men de andra blev kvar och fördes bort.

Ibrahim Sesay betonar att det nu krävs en snabb ökning av specialiserad psykoterapi och medicinsk vård för de barn som drabbats. Hittills har UNICEF gett psykosocial vård eller stöd till mer än 3 000 barn i Dohuk-regionen.

När det gäller det övriga katastrofarbetet satsar UNICEF nu 34 miljoner kronor som ska gå till kontantbidrag till familjer på flykt. Pengarna ska göra det möjligt för flyktingar att själva handla förnödenheter som de behöver.

UNICEF har gjort en överenskommelse med guvernoratet i Dohuk som innebär att man bidrar med pengar till ett kontantbidragsprogram för de familjer som befinner sig på flykt undan våldet.

Pengarna kommer att delas ut som ett engångsbidrag för att familjerna ska kunna köpa grundläggande förnödenheter till sina barn på den lokala marknaden. Bidragen gör det möjligt för familjerna att själva välja vad de mest behöver, samtidigt som pengarna bidrar till ekonomierna i de olika samhällen dit flyktingarna har sökt sig.

[gallery ids="21081,21080"]

Utöver kontantbidragen bedriver UNICEF ett omfattande humanitärt katastrofarbete. Sedan den 2 augusti har UNICEF levererat 89 lastbilar, motsvarande mer än 60 ton, med humanitär hjälp. Här ingår bland annat vatten till 162 000 människor, näring, i form av exempelvis högproteinkex, till 92 000 människor och sjukvårdspaket som räcker till 100 000 människor.

Under de närmaste fem dagarna kommer UNICEF i Irak att ta emot ytterligare 200 ton med katastrofhjälp som anländer sjövägen och med flygplan.

UNICEF arbetar just nu i många katastrofer runt om i världen. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen som drabbats av våldet i Irak, och i andra katastrofer. Stort tack för din hjälp.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.