Default hero image

UNICEF hjälper människor på

flykt i Pakistan

Hundratusentals människor har flytt från striderna i nordvästra Pakistan. UNICEF finns på plats och hjälper.

Skribent |

Publicerad |

2009 05 10

Uppdaterad |

2009 05 10

UNICEF hjälper människor på flykt i Pakistan

Hundratusentals människor befinner sig på flykt undan strider mellan regeringsstyrkor och  gerilla i nordvästra Pakistan. Bara under senaste två veckorna har runt 82 000 människor flytt och uppskattningar talar om upp emot 800 000 som kan ha flytt sina hem i Swat-dalen. Därutöver finns ytterligare 550 000 flyktingar i läger och i andra tillfälliga hem.

Många av de drabbade är barn och många av dem har bevittnad våld och andra hemska upplevelser före och under flykten.

UNICEF finns på plats och samarbetar med regering, myndigheter, andra FN-organ och internationella organisationer för att hjälpa barnen och deras familjer. De flesta har i princip ingenting och de behöver rent vatten, kläder, mat, tak över huvudet och hälsovård.

För att förhindra att barn blir sjuka förser UNICEF flyktingar i de nya flyktinglägren med rent vatten, latriner och hygienutrustning. Och UNICEF har också vaccinerat 10 000 barn under fem års ålder vid särskilda vaccinationsställen på vägen till flyktinglägren. UNICEF tar också hand om barn som tappat bort eller förlorat sina föräldrar. UNICEF ger också stöd till en tillfällig skola för 200 barn i ett nytt läger. Just nu arbetar vi för att starta fler skolor i andra flyktingläger.

UNICEF vädjar att barnen skyddas av samtliga stridande parter och att organisationen och andara humanitära aktörer ges fri lejd in i konfliktområdet för att nå behövande med hjälp.

Innan konflikten eskalerade i Buner-, Nedre Dir- samt Swat-distrikten i nordvästra Pakistan, fanns 550 000 internflyktingar registrerade. De flesta av dem bor i tillfälliga, hyrda hem eller inneboende hos andra familjer. 93 000 av dem lever i elva läger som får hjälp av UNICEF och andra FN-organ, regeringen m fl.

Hittills har UNICEF bidragit till vaccination av 21 000 barn, delat ut näringstillskott till undernärda barn och försett runt 114 000 flyktingar med rent vatten och latriner. UNICEF har också satt upp nätverk för att identifiera och hjälpa barn som är i behov av extra skydd, t ex föräldralösa barn. Vi har också sett till att flyktingbarn kommit till skolor i läger eller fått undervisning i befintliga skolor i de samhällen de kommit till.

I den samordnade internationella insatsen i nordvästra Pakistan har UNICEF fått ansvar för rent vatten och sanitet, näring och utbildning.

Hjälp barn i Pakistan och i andra katastrofer. Skänk en gåva här!

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Mamma och dotter - flyktingar Sudan 2023
Sudan

Det brutala kriget i Sudan har resulterat i världens största barnflyktingkris. Över 4 miljoner barn är på flykt från våldet. Miljontals barn är uttorkade och lider av allvarlig undernäring. Och då har den årliga svältperioden inte ens börjat.

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

_0011348 (1).JPG
Guatemala

Varje år lämnar tusentals ensamma barn Guatemala för att ta sig till USA, i jakt på ett bättre liv. Men vägen är lång och farlig och innebär stora risker. Många av barnen stoppas på vägen och skickas tillbaka igen, ofta med skuldkänslor inför familjen för att de inte lyckats. UNICEF hjälper barnen att bearbeta trauman men även att återintegrera dem i samhället.